Vid SAP:s representantskapsmöte den 30 oktober gjordes stora ommöbleringar av de förtroendevalda till styrelser och nämnder. Visst behövs det föryngring, men också behov av tillvaratagande av äldre partikamraters erfarenheter och kompetens, skriver Ingrid Gunnarsson.
Vid SAP:s representantskapsmöte den 30 oktober gjordes stora ommöbleringar av de förtroendevalda till styrelser och nämnder. Visst behövs det föryngring, men också behov av tillvaratagande av äldre partikamraters erfarenheter och kompetens, skriver Ingrid Gunnarsson. Bild: Maja Suslin / TT

I många väljares ögon ett märkligt agerande

Visst behövs det föryngring, men också behov av tillvaratagande av äldre partikamraters erfarenheter och kompetens.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

När jag återflyttade till Halmstad 1999, hade arbetarekommunen 2400 medlemmar. I dag är medlemstalet 677, varav 291 är över 65 år. Däremot ses erfarenheter och kunskap hos medlemmar över 65 år, inte som en tillgång av arbetarekommunens valberedning.

Vid SAP:s representantskapsmöte den 30 oktober gjordes stora ommöbleringar av de förtroendevalda till styrelser och nämnder. Visst behövs det föryngring, men också behov av tillvaratagande av äldre partikamraters erfarenheter och kompetens. I nuläget enligt alla forskare är en 70-åring att likställas med en 50-åring på 1970-talet.

I nuläget anser jag att vår arbetarekommun inte längre är en folkrörelse. Det räcker inte med en styrelse och de närmaste kompisarna på föreningsmötet för att en demokratisk process ska leva vidare. Ansvarig styrelse logga in på er hemsida, denna är erbarmlig. Inte ett ord om styrelsen. Inga mål eller vilka frågor som ska jobbas med. Samt en årsberättelse sedan 2008.

ANNONS

Vid valen på rep. skapet, visade sannolikt vilken makt valberedning och organisationers ombud har. Dessa möten är inte för enskilda medlemmar som inte tillhör någon fålla.

En av dessa tidigare vice ordförande i hemvårdsnämnden, Rose-Marie Henriksson är nu avpolletterad från uppdraget.

I många väljares ögon ett märkligt agerande. Inte minst är hon en av de sossar som har värnat om äldreomsorgen. Dessutom kan Rose-Marie Henriksson hantera en budget och har lång erfarenhet och kunskap bland annat som kommunråd och vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Dessvärre är det inte enbart Rose-Marie som fallit i onåd, flera övriga trogna partiarbetare har flyttats om eller inte fått några uppdrag. Jag och ett 20-tal andra S-medlemmar kommer alltid att vara sossar, men vi kommer aldrig att lägga vår röst på Halmstads arbetarkommuns fullmäktigelista. Det fula spel ni bedrivit är skamligt.

Ingrid Gunnarsson

LÄS MER:S-ordföranden ser ingen petning: ”Har byggt ett starkt lag”

LÄS MER:Kritik riktas mot att erfaren S-kvinna petas från tung post

ANNONS