Vi kan inte tillåta onödiga icke medicinskt påkallade ingrepp på människor i ett land där man förbjuder kupering av öron och svansar på hundar, anser skribenten som menar att lagen och inte religionen styr i ett modernt samhälle.
Vi kan inte tillåta onödiga icke medicinskt påkallade ingrepp på människor i ett land där man förbjuder kupering av öron och svansar på hundar, anser skribenten som menar att lagen och inte religionen styr i ett modernt samhälle. Bild: Johan Nilsson/TT

I ett modernt samhälle är det lagen som styr

Vi kan inte tillåta onödiga icke medicinskt påkallade ingrepp på människor i ett land där man förbjuder kupering av öron och svansar på hundar.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Tro nu inte att jag är SD-anhängare. Tvärtom kan jag nog inte stå längre från deras ideologi än vad jag gör. Därmed inte sagt att jag fördömer alla deras åsikter. Till exempel i frågan om religiös omskärelse.

Det är märkligt att vi fortfarande 2022 låter oss styras av gamla föreställningar. Vi talar numera om religionsföreställningar vilket i princip är detsamma som ren vidskepelse. Att i den heliga religionsfrihetens namn fortfarande ägna sig åt rent barbariska riter är helt oförenligt med humanitärt tänkande i ett modernt samhälle. För mig betyder religionsfrihet ett samhälle fritt från religion.

Nu är ju många hjälpta av att ha en tro och känner sig tröstade av denna men att benhårt låta sig styras av gamla fördomar och tänkesätt kan bara leda till en inskränkt och ångestfylld tillvaro.

ANNONS

Kom ihåg att i ett modernt samhälle är det lagen som styr, inte obskyra tänkesätt kopplade till religionen. Vi kan inte tillåta onödiga icke medicinskt påkallade ingrepp på människor i ett land där man förbjuder kupering av öron och svansar på hundar.

The Observer

ANNONS