Hylte är den mest framgångsrika kommunen på att leverera stöd i eget boende, menar skribenten.
Hylte är den mest framgångsrika kommunen på att leverera stöd i eget boende, menar skribenten. Bild: Kallestad

Hylte levererar mest äldreomsorg för pengarna

För att Sverige ska klara av att möta den åldrande befolkningens behov, måste fler kommuner göra som Hylte, menar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Enligt Kommissionen för Skattenyttas rapport “Kvalitet till varje pris” får Hylte kommun ut mest äldreomsorg för pengarna inom kommunkategorin “lågpendlingskommun nära större stad”. Det betyder att Hylte är den mest framgångsrika kommunen på att leverera stöd i eget boende, stöd i särskilt boende och korttidsboende till sina invånare, sett till kostnaden för personal, material och kapital. För att Sverige ska klara av att möta den åldrande befolkningens behov, måste fler kommuner göra som Hylte.

Det finns dessvärre en betydande variation i effektivitet och kvalitet mellan kommunerna i Sverige. I dag ligger Sverige med sina 2,9 procent av BNP på äldreomsorg långt över snittet i OECD. Äldreomsorgen är, förutom att den ger stöd och hjälp till äldre, därmed en viktig pusselbit för att tillhandahålla arbetstillfällen. En effektivare verksamhet skulle således inte bara ge mer omsorg till de som är i behov av den, utan även bidra till den svenska ekonomin i form av förbättrad förvärvsfrekvens.

ANNONS

De kommande tio åren kommer andelen invånare som är äldre än 80 år att öka med nästan 50 procent, vilket innebär att äldreomsorgskostnaderna kommer att öka med cirka 50 miljarder per år. Det förefaller samtidigt osannolikt att kommunerna skulle kunna öka utrymmet för den offentliga äldreomsorgen från dagens 130 miljarder till närmare 180 miljarder – utan att antingen höja kommunalskatten drastiskt, eller skära ner på exempelvis grundskola eller andra former av vård och omsorg.

För att samhället ska kunna fortsätta tillhandahålla den äldreomsorg som förväntas, måste det därför identifieras förbättringsmöjligheter och sätt att bedriva äldreomsorgen på ett mer effektivt sätt. Andra kommuner i Sverige behöver dra lärdom av Hyltes modell och tillämpa liknande strategier och arbetssätt för att garantera möjligheten att leverera god välfärd till de alltfler äldre. Frågan är om andra kommuner tar lärdom om Hyltes framgångsrika arbete?

Fakta: Hylte är enligt rapporten “Kvalitet till varje pris” bäst i kategorin “lågpendlingskommun nära större stad”, som är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) benämning på kommungruppsindelningar.

Bettina Kashefi, kanslichef, Kommissionen för Skattenytta.

ANNONS