När nu motionen går upp i kommunstyrelsen och så småningom kommunfullmäktige hoppas jag att fler partier ställer sig bakom och står upp mot terrorismen och dess anhängare, skriver Stina Isaksson (SD).
När nu motionen går upp i kommunstyrelsen och så småningom kommunfullmäktige hoppas jag att fler partier ställer sig bakom och står upp mot terrorismen och dess anhängare, skriver Stina Isaksson (SD).

Hylte kommun ska inte vara en fristad för terrorister

Vi ska arbeta allt vi kan för att försvåra för de här människorna att ta Hylte kommuns resurser i anspråk.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Den ledande majoriteten i Hylte kommun vill inte ta något tydligt ställningstagande mot den som på något sätt gett stöd till eller deltagit i terrorism. Det var det budskapet som förmedlades under kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 17 augusti. I stället yrkade båda våra kommunråd avslag på den motion som Sverigedemokraterna lagt fram gällande ett tydligt ställningstagande mot återvändande IS-terrorister och andra som på något vis stöttat terrorismen.

Det handlar om att inom lagens ramar förhindra och/eller försvåra att Hylte kommuns resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stöttat terrorism. Att tillskriva regeringen och uppmana till att snarast forma samt presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig service för terrorister.

ANNONS

Men detta kunde alltså varken vårt oppositionsråd Anna Roos från C eller vårt kommunråd från den ledande majoriteten Ronny Löfquist (S) ställa sig bakom.

Man bryr sig alltså inte om alla de människor som fallit offer för den islamiska staten, små barn som mördats, kvinnor som våldtagits. Än mindre bryr man sig om tryggheten för sin egen kommuns invånare, alla de människor som man tagit emot som flytt just den islamiska staten, som förföljts och mördats.

Hylte kommun ska inte vara en fristad för terrorister och dess anhängare, vi ska arbeta allt vi kan för att försvåra för de här människorna att ta Hylte kommuns resurser i anspråk.

När nu motionen går upp i kommunstyrelsen och så småningom kommunfullmäktige hoppas jag att fler partier ställer sig bakom och står upp mot terrorismen och dess anhängare.

Stina Isaksson (SD), gruppledare Sverigedemokraterna Hylte

ANNONS