Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari anländer till riksdagen i samband med budgetpromenaden och budgetdebatten.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari anländer till riksdagen i samband med budgetpromenaden och budgetdebatten. Bild: Mikaela Landeström/TT

Huvudlöst agerande av regeringen

Slottsgänget lämnar kommunerna i sticket att klara anpassningen bäst de kan, samtidigt som regeringspolitiken ökar utsläppen och förvärrar krisen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Efter höstens översvämningar och forskares entydiga varningar för att klimatkatastrofer blir allt vanligare som en följd av klimatförändringarna, varslade regeringens eget expertråd att bidragen till klimatanpassning behöver utökas kraftfullt. Svaret från den SD-styrda regeringen blev i stället att anslagen till klimatanpassning skärs ner med en tredjedel. Först en regeringspolitik med ökade utsläpp som framkallar klimatkatastrofer, sedan minskade anslag för att motverka katastrofens konsekvenser.

Det är lika huvudlöst som att tacka nej till 38 miljarder kronor från EU:s Återhämtningsfond, dubbelt så mycket som hela Sveriges klimat- och miljöbudget, som Sverige troligen går miste om när regeringspolitiken gör att vi missar landets egna klimatmål till 2030. Än dyrare blir det när Sverige inte heller når de EU-mål som landet ålagts att uppnå. En del av kostnaden består i att Sverige kan tvingas att köpa utsläppsrätter från andra länder till skyhöga kostnader.

ANNONS

De pengar som tagits bort från klimatanpassning skulle ha gått till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna för deras grundläggande arbete för att klimatanpassa samhället. För MSB handlar det om att i förebyggande syfte arbeta med att kartlägga klimatrelaterade översvämningar och bränder. Onödigt tyckte Tidölaget och prioriterade i stället sänkt skatt på snus till en budgetkostnad av cirka 930 miljoner kronor för 2024–2025.

Det är kommunerna som har ansvaret för klimatanpassning men flera forskare menar att staten måste ta ett större ansvar. Inte minst mot bakgrund av att försäkringsbolag nu riktar krav mot kommuner för de kostnader som utbetalats till fastighetsägare i samband med översvämningar.

I stället lämnar slottsgänget kommunerna i sticket att klara anpassningen bäst de kan, samtidigt som regeringspolitiken ökar utsläppen och förvärrar krisen. Det är snusförnuft och cynism i obehaglig kombination.

Göran Lund

ANNONS