Är det strategiskt riktigt att ytterligare investera flertalet miljoner för att vi ska sortera reklamblad och kuvert i olikfärgade, nyproducerade plastpåsar i soptunnan när plast inte behövs?, frågar sig skribenten.
Är det strategiskt riktigt att ytterligare investera flertalet miljoner för att vi ska sortera reklamblad och kuvert i olikfärgade, nyproducerade plastpåsar i soptunnan när plast inte behövs?, frågar sig skribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hoppas fullmäktige har modet att kika vidare på fyrfackskärl

Är det strategiskt riktigt att ytterligare investera flertalet miljoner för att vi ska sortera reklamblad och kuvert i olikfärgade, nyproducerade plastpåsar i soptunnan när plast inte behövs?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå ledaren "Avsluta relationen med den gröna plastpåsen”, 12/9.

Stefan Pålsson (S), Anna Fallkvist(M), Ella Kardemark (KD), Andreas Ahlqvist (SD), Urszula Hansson (S), Arber Gashi (S), Carl-Johan Berthilsson (M), Leif Liljebrunn (HLP), Gun-Britt Löfdahl (S), Joacim Svensson (SD), Tony Stané (S) och Louise Uvenfeldt (M) vill att Halmstadborna tonvis ska öka plastanvändningen årligen! Tania Bengtsson (V) och Annica Elveroth (L) har ingen åsikt. Enligt protokollet vill kommunstyrelsen inte heller ha miljöpåse, nej utvinna råolja för nyproducerad plastpåse går utmärkt.

Hållbarhet står högt på agendan för privata bolag som verkar i vår kommun, ett måste i tiden för att anses vara seriös aktör. Förra året presenterade regeringen en handlingsplan att plastanvändningen i Sverige måste minska. Varför leder ni Halmstads kommun i motsatt, omoderna riktning?

ANNONS

Eskilstuna kommun som används som måttstock startade 2010 med fastighetsnära insamling och har investerat tungt i en lösning, som de nu sitter fast med. Vad kan utläsas hos Eskilstuna? ”De flesta hushåll i flerbostadshus har möjlighet att sortera matavfall, returpapper och restavfall i separata kärl och använder normalt inte systemet med olikfärgade påsar”.

Men kommer Halmstadborna bli mer benägna att sortera rätt med sex olikfärgade plastpåsar än dagens en färg? Hela den optiska sorteringen fungerar ju enbart om sorteringen är korrekt! Ur Hem:s senaste hållbarhetsredovisning kan utläsas: ”I ett område var så lite som 62,9 procent rätt sorterat i matavfallspåsen”.

Är det strategiskt riktigt att ytterligare investera flertalet miljoner för att vi kommunmedborgare ska sortera reklamblad och kuvert i olikfärgade, nyproducerade plastpåsar i soptunnan när plast inte behövs? Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, skriver: ”I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre, det vill säga en större andel av matavfallet är rätt sorterat, vid insamling med fyrfackskärl än med separata kärl. Lägst källsorteringsgrad uppnås med optisk sortering”.

Borås kommun införde sin optiska sortering 1995, nu skrotas denna till förmån för fyrfackskärl. Man förklarar bytet med framtidsutveckling och satsning på ett beprövat och robust insamlingssystem som redan i dag används av cirka 60 kommuner i Sverige.

ANNONS

Ibland är inte det ekonomiska alternativet det bästa att lämna över till kommande generationer. Med hopp om att fullmäktige hittar mod och granskar befintlig statistik och utredningar om fyrfackskärl och varför kommuner väljer bort lösningen som kommunstyrelsen med prestige vurmar för.

Sofie Karlsson

LÄS MER:Beslutet blev tyvärr inte ett hej då till den gröna påsen

LÄS MER:Hem har satt ner foten om gröna påsens framtid

ANNONS