I lördags vad det Halmstad Pride! Pride är lika mycket en folkfest för att fira framgångarna som nåtts av och för hbtqi+-personer, som en viktig plattform för debatt och opinionsbildning kring de problem som kvarstår, skriver tre representanter för MP.
I lördags vad det Halmstad Pride! Pride är lika mycket en folkfest för att fira framgångarna som nåtts av och för hbtqi+-personer, som en viktig plattform för debatt och opinionsbildning kring de problem som kvarstår, skriver tre representanter för MP. Bild: Jari Välitalo

Hög tid att modernisera könstillhörighetslagen

Ingen ska känna sig tvingad att genomgå medicinsk utredning för att byta personnummer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I lördags vad det Halmstad Pride! Pride är lika mycket en folkfest för att fira framgångarna som nåtts av och för hbtqi+-personer, som en viktig plattform för debatt och opinionsbildning kring de problem som kvarstår.

Denna Pride kan vi fira att det är tio år sedan Sverige slutade att tvångsterilisera transpersoner. Men samtidigt måste vi fortsätta kampen för en modern könstillhörighetslagstiftning som baseras på självbestämmande – Sverige är nu det enda landet i Norden som saknar det. Vad är det som gör Sverige så unikt att det är så svårt här?

Den historia vi har av att blanda ihop juridiskt kön med medicinska utredningar och behandlingar har fått förödande konsekvenser, det är därför det är så viktigt att få en ny lagstiftning som helt frikopplar medicin och juridik från varandra. Kontakt med vården ska endast behövas för att få just vård och det bör vara helt upp till den enskilda att ändra juridiskt kön om denne önskar. Ingen ska känna sig tvingad att genomgå medicinsk utredning för att byta personnummer.

ANNONS

Det finns de som menar att en könstillhörighetslag baserat på självbestämmande skulle missbrukas. Men vi ser att farhågorna inte har uppfyllts i Danmark och Norge som ligger många år före Sverige.

Detta är en viktig frihetsreform för transpersoner som går alldeles för långsamt. Vi i Miljöpartiet tycker att det är hög tid att öka tempot. Sverige ska bli ett land där alla människor kan vara den de är och ha makten över sina egna liv.

Ulrika Westerlund, riksdagsledamot och hbtqi-politisk talesperson (MP)

Amina Boulaabi, gruppledare MP Halmstad

Hanne Göransson, gruppledare MP Halmstad

ANNONS