HFAB är ämne för repliken.
HFAB är ämne för repliken.

HFAB:s berättigande är betydligt större än att dra in pengar

Ett väldigt bra verktyg för minska bostadsbristen och få vår fina stad att växa och utvecklas på ett bra sätt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”HFAB ägs av alla mantalsskrivna skattebetalare i Halmstad”, 23/9.

Jo Vitryggen, du har så rätt att alla som är mantalsskrivna i Halmstad är delägare. Därför är vi som är hyresgäster också delägare i de kommunala bolagen. Jag kan också instämma i att subventioner inte alltid är bra. Årligen får de som äger hus eller bostadsrätter 25 miljarder i bidrag i form av ränteavdrag och andra avdrag. Till hyresbostäder betalas det ut 8 miljarder i olika bidrag. Detta borde vara mer jämnt och rättvist fördelat mellan de olika boendeformerna.

Gällande HFAB:s berättigande är det enligt lag så att kommunala bostadsbolag ska drivas enligt affärsmässiga principer, med normala avkastningskrav. Även att se till att kommunen kan främja bostadsförsörjningen i kommunen, skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och erbjuda hyresgästerna inflytande.

ANNONS

Det ger kommunens politiker ett väldigt bra verktyg för minska bostadsbristen och få vår fina stad att växa och utvecklas på ett bra sätt.

Så HFAB:s berättigande är betydligt större och viktigare än bara dra in pengar till de som är mantalsskrivna i Halmstad kommun.

Hyresgästen

ANNONS