Alltför många potentiella bostäder, arbetsplatser och annan samhällsnytta riskerar att förloras om inte plan- och byggärendehanteringen fungerar, skriver Per Arbin.
Alltför många potentiella bostäder, arbetsplatser och annan samhällsnytta riskerar att förloras om inte plan- och byggärendehanteringen fungerar, skriver Per Arbin. Bild: Janerik Henriksson/TT

Hanteringen av plan- och byggärenden måste förbättras

Alltför många potentiella bostäder, arbetsplatser och annan samhällsnytta riskerar att förloras om inte plan- och byggärendehanteringen fungerar.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

När den återkommande undersökningen Fastighetsföretagarklimatet presenterades våren 2023 fick Halmstad svidande kritik jämfört med andra deltagande kommuner och det sämsta betyget sedan undersökningen startade 2006 avseende bland annat handläggningen av plan- och byggärenden. Vi är nu ”halvvägs” till nästa undersökningstillfälle och det är oerhört viktigt att kommunen verkar för långsiktigt hållbara förbättringsåtgärder.

Det är självklart djupt oroande för samhällsutvecklingen och tillväxten att endast fyra (!) procent av de tillfrågade fastighetsägarna ansåg att planärenden fungerar smidigt. För byggärenden var siffran lika ohållbara sju procent.

Det finns dock flera positiva aspekter. Bland annat ansågs kontakten med politikerna bättre än genomsnittet. Kommunen har också alltid haft god representation på presentationsmötena som sker vartannat år.

ANNONS

Men trots goda intentioner och kortsiktiga förbättringar vissa år från kommunalt håll har omdömena snabbt rasat ner igen och vi befinner oss alltså nu på ”all time low”. Det säger sig självt att alltför många potentiella bostäder, arbetsplatser och annan samhällsnytta riskerar att förloras om inte plan- och byggärendehanteringen fungerar.

Vad är Halmstads kommuns plan för att vända utvecklingen och säkerställa att den även är hållbar över tid ?

Per Arbin

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Halmstad

ANNONS