Hemma? Det är en skam att ett rikt land som Sverige har så många bostads- och hemlösa, tycker skribenterna.
Hemma? Det är en skam att ett rikt land som Sverige har så många bostads- och hemlösa, tycker skribenterna.

Halmstad har råd att ordna med bostäder

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Hemlöshet. Vi är ett tiotal pensionärer inom PRO Halmstad, de flesta av oss mellan 80 och 90 år. Dessa har gett oss erfarenheter och kunskaper och fortfarande har vi nyfikenhet på den tid som återstår. I vår studiecirkel om aktuella samhällsfrågor byter vi tankar och idéer om vårt samhälle och vår omvärld.

Många tankar har vi bytt om: Varför många av oss mår så dåligt, när vi har det så bra!

Flertalet av oss har jobbat sedan 14-årsåldern, upplevt bostadsbristen på 50-talet och omoderna lägenheter med dass på gården, men jämväl en egen bostad. Trots låga löner kunde de flesta av oss ha råd att flytta till nyproducerade lägenheter. Få av oss skulle idag ha råd att flytta till en nyproducerad tvårummare, trots bostadstillägg. Den som i dag är arbetslös är chanslös, ung som äldre är chanslös.

ANNONS

Den ökade hemlösheten/bostadslösheten kan vi delvis förstå i länder som helt ignorerar de stora gruppernas levnadsförhållanden. Däremot anser vi det som en skam att vi i ett så rikt land som Sverige har så många bostads- och hemlösa.

Vi anser att alla har ansvar för att samhällets olycksbarn och Halmstad, som en av de rikaste kommunerna i Sverige, bör skyndsamt se till att de bostads- och hemlösas boende får en värdig lösning. Detta oavsett bakgrund till denna. Det finns alltid skäl, tänk efter – olycksbarnen kunde vara en av dina närmaste.

Studiecirkel i PRO Halmstad

ANNONS