Halland behöver EU

Det går bra för Halland. Regionen har högst antal förvärvsarbetande i hela Sverige.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det geografiska läget ger oss möjligheter att samarbeta med omvärlden för att göra Halland ännu mer attraktivt.

Men samarbete är ett val regionen gör och för oss liberaler är det vägen till framgång. För Halland och för Sverige.

Region Halland är med i olika samarbetsorganisationer. Bland annat har Region Halland gått med i Greater Copenhagen men vi är också med i Region-samverkan Sydsverige där de sydsvenska regionerna är medlemmar.

EU betyder dock mer för Halland än många tror.

Och det är inte bara enskilda, till exempel halländska jordbrukare, som får stöd via EU.

När Halland gick från att vara landsting till region innebar det att Region Halland numera ansvarar för regional utveckling i länet.

ANNONS

På grund av EU-medlemskapet får Halland del av medel från bland annat ESF (socialfonden), ERUF (regionalfonden) och ÖKS (Öresund-Kattegatt-Skagerack). Viktiga pengar för att utveckla Halland.

Liberalerna går till val till Europaparlamentet för att öka samarbetet i Europa. Vi tror inte att insatser för att stoppa klimathotet ska vara lagom. Vi tror inte heller att ökad kamp mot terrorismen, och skapa ett europeiskt FBI, ska mötas med ett nja.

Region Hallands framgångar bygger på samarbeten med olika organisationer/kommuner/regioner från Oslo till Hamburg.

På samma sätt måste Sverige agera för att öka samarbetet i Europa. Endast tillsammans får vi ett bättre klimat, ett bättre gränsskydd och ett politisk gemensamt ansvar för de som flyr till Europa från krig.

Tommy Rydfeldt (L)

gruppledare

Region Halland

ANNONS