Segelsällskapet har inte de ekonomiska medlen för att själva bära kostnadsökningen för muddringen, vilket i grunden är ett ägaransvar, skriver tre representanter för Halmstads Lokala Parti.
Segelsällskapet har inte de ekonomiska medlen för att själva bära kostnadsökningen för muddringen, vilket i grunden är ett ägaransvar, skriver tre representanter för Halmstads Lokala Parti. Bild: Jari Valitalo

Grötviks hamn går en osäker framtid till mötes

Grötviks Segelsällskap har under ett års tid försökt få till en dialog och förhandling med kommunen om hur man tillsammans skall lösa den uppkomna situationen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Grötviks hamn är Halmstads största småbåtshamn med cirka 450 båtplatser. Hamnen är en av tre sjöräddningsstationer i Halland med tre räddningsfartyg, bemannad dygnet runt årets alla dagar. Det är den enda livlinan för människor i sjönöd.

Grötviks hamn har av Destination Halmstad pekats ut som viktig för besöksnäringen i Halmstad längs Prins Bertils stig, ”Grötvik – en kultur- och aktivitetspärla” som bör utvecklas långsiktigt av kommunen.

Hamnen ägs i dag av kommunen och arrenderas av Grötviks Segelsällskap vars verksamhet helt vilar på ideellt arbete.

En hamn på västkusten måste löpande muddras för att vara funktionell. Det är ett ägaransvar för den som äger hamnen. Det är ingen annan än ägaren som har det ansvaret. På grund av ett myndighetsbeslut av länsstyrelsen, som bygger på ändrade miljökrav, så har kostnaden för att muddra utanför hamnen ökat kraftigt.

ANNONS

Grötviks Segelsällskap har under ett års tid försökt få till en dialog och förhandling med kommunen om hur man tillsammans skall lösa den uppkomna situationen.

Man möts av tystnad och en ovilja till dialog och samverkan för att gemensamt lösa den uppkomna situationen. Segelsällskapet har inte de ekonomiska medlen för att själva bära kostnadsökningen för muddringen, vilket i grunden är ett ägaransvar.

Man har nu på grund av detta försatts i en så osäker ekonomisk situation att man inte har något annat val än att säga upp arrendeavtalet med kommunen. Grötviks hamn går nu en osäker framtid till mötes – som småbåtshamn och sjöräddningsstation i Halmstad.

Som en röd tråd genom hela förra mandatperioden – visade det moderatledda styret på en tondövhet och avsaknad av vilja – att möta medborgarna i samverkan och dialog för att tillsammans lösa uppkomna problem. Det resulterade i Halmstads första folkomröstning och två nya lokala partier bildades, vilka båda kom in i kommunfullmäktige.

Nu fortsätter man i samma tonläge in i nuvarande mandatperiod.

Vill man ha medborgarna med sig eller vill man ha medborgarna mot sig?

Leif Liljebrunn, Niclas Jansson, Robert Lindell

Halmstads Lokala Parti

LÄS MER:Konflikt i Grötviks hamn – avtal med kommunen sägs upp

LÄS MER:Sjöräddarna hoppas på snabb lösning på tvisten i hamnen

ANNONS