”En upprörd mamma” skriver om skolans organisation.
”En upprörd mamma” skriver om skolans organisation. Bild: JESSICA GOW / TT

Gör inte om samma misstag!

Skolan delades upp i ett vi och dom. Många konflikter uppstod under rasterna.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Redan på 1980-talet gjordes det försök att integrera barn från Andersbergs och barn från Snöstorp. Detta skulle ske på Östergårdsskolans högstadium.

Vissa föräldrar i Snöstorp blev rasande. Till slut fick man till en kompromiss. Snöstorpsklasserna skulle hållas intakta. Självklart blev det en flopp. Skolan delades upp i ett vi och dom. Många konflikter uppstod under rasterna. Gör inte om samma misstag!

Ordna möten med personalen klassvis, det vill säga alla lärare i årskurs 3 samlas och diskuterar hur grupperna bör sättas samman. Detsamma gäller naturligtvis för samtliga årskurser.

Mina två döttrar tillhörde försökskaninerna. Den äldsta klarade övergången bra. Det berodde på att hennes Snöstorpsklass var lugn och trygg. Däremot vantrivdes min yngsta dotter. Hon ville inte gå ut på rasterna. Jag trodde inte att det var så farligt. I årskurs 8 började hon må illa på morgnarna. Hon ville stanna hemma för hon var sjuk. Tyvärr tvingade jag henne att gå till skolan. Det ångrar jag än i dag.

ANNONS

På sommarlovet förklarade hon att hon inte skulle gå tillbaka till Östergårdsskolan. På den tiden fick man inte välja skola själv. Alla skulle gå i den som låg närmast. Nu var goda råd dyra. Vad skulle jag göra? Jag gick till rektorn på skolan där jag arbetade och berättade allt. Rektorn såg till att dottern fick börja i en av niorna där. Hon blev helt förvandlad. Hon blev inte mobbad. Alla betyg höjdes.

En upprörd mamma

ANNONS