Regeringen håller på att försvaga dessa friheter, vunna genom hårda politiska strider mot samma högerkrafter som nu sitter på taburetterna, menar insändarskribenten.
Regeringen håller på att försvaga dessa friheter, vunna genom hårda politiska strider mot samma högerkrafter som nu sitter på taburetterna, menar insändarskribenten. Bild: Tim Aro/SvD/TT

Frihetstidens slut

Med SD vid makten kommer vi att dyrt få umgälla regeringens underlåtenhet att försvara vår frihet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS

1718 föll det karolinska enväldet med dunder och brak. 300 år följde då friheten erövrades steg för steg. Vi fick yttrandefrihet, föreningsfrihet, offentlighetsprincip och religionsfrihet.

Riksdagen stärkte sin makt. Trots Gustav III:s putsch (kuppförsök), och vår kungs anfaders, motstånd, fortsatte friheten att växa. Näringsfrihet, representationsreform, ökade rättigheter för kvinnan och fullbordad rösträttsreform. Vi blev världens friaste folk som fick full makt genom en demokratiskt vald riksdag.

Regeringen håller på att försvaga dessa friheter, vunna genom hårda politiska strider mot samma högerkrafter som nu sitter på taburetterna. SD som styr genom ombud har som mål ett illiberalt samhälle där den enskilda människans frihet underordnas ett andra ”högre” syfte, nationen, folket, en föreställd unik svensk kultur. De har understödda av sina lydpartier börjat demontera rättssamhället. Man föreslår dubbla straff för brott i gängmiljö, visitationszoner, nya regler för avlyssning, nya vittnesregler och hårda straff för minderåriga. Religionsfriheten ifrågasätts genom förslaget att stänga moskéer som senaste inslag. Partiet vill inskränka SR:s frihet. Bakom kulturkanonförslaget anas en avsikt att skilja ut en typisk svensk kultur från andra strömningar. Före detta talmannens uttalande om separata officiellt sanktionerade kulturformer är i linje med denna vilja att skilja ut något rent, typiskt från det främmande.

ANNONS

Vi ser vi en systematisk plan att minska friheter, reglera , ”laga det trasiga”. Friheter som tagit sekler att förverkliga vill man rasera på några få år. Med SD vid makten kommer vi att dyrt få umgälla regeringens underlåtenhet att försvara vår frihet.

Vi behöver nu stärka domstolarnas oberoende och inrätta en författningsdomstol som garanter för våra medborgerliga rättigheter.

Nils Werner

ANNONS