Hjärta för Halmstad efterfrågar fria bussresor för alla över 70 år.
Hjärta för Halmstad efterfrågar fria bussresor för alla över 70 år. Bild: Roger Larsson

Fria bussresor för alla över 70 år

Hjärta för Halmstad anser också att denna satsning är ett viktigt bidrag till en hållbar miljö. En minskad klimatpåverkan handlar om att så många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Den senaste tiden har det blivit märkbart dyrare att leva och det slår framförallt mot våra pensionärer. Elräkningarna skjuter i höjden och mat, bensin och diesel har blivit dyrare.

Pensionen räcker helt enkelt inte till vilket också blir en grogrund till att äldre blir socialt isolerade. Vi i Hjärta för Halmstad vill därför att äldre kommuninvånare lättare ska kunna ta del av kommunens olika verksamheter som till exempel bibliotek och annan kultur såsom föreningsliv. Det ska vara lättare att träffa vänner och släkt vilket motverkar den ofrivilliga ensamheten.

Genom fria bussresor i hela kommunen för personer över 70 år blir det en tydlig hälsosatsning som ger piggare, rörligare äldre, vilket på sikt innebär mindre beroende av hemtjänst, och ett mer självständigt liv.

ANNONS

Hjärta för Halmstad anser också att denna satsning är ett viktigt bidrag till en hållbar miljö. En minskad klimatpåverkan handlar om att så många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen. Att resa kollektivt är ett hållbart sätt att resa och det öppnar också upp för ökad livskvalité och en levande kommun.

Hjärta för Halmstad

Ann-Charlott Mankell

Ann-Kristin Nilsson

Håkan Wallin

ANNONS