Fortsätt satsa på kultur, föreningsliv och folkbildning

I en tid när det aviseras om neddragningar för studieförbund och folkhögskolor vill vi bestämt tala om att Centerpartiet kommer fortsätta stå upp för kultur, föreningsliv och folkbildning.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Kultur, föreningsliv och folkbildning bidrar till att göra Halland till bästa livsplatsen. Men det är också en garant för demokrati och öppenhet. Alltså ett samhälle där vi får fortsätta säga vad vi tycker, och öppet delta i olika föreningar och politiska partier. Och där vi på lika villkor har möjlighet att lära oss nya saker.

Bildningsförbund, pensionärsföreningar, idrotts- och kulturorganisationer arbetar för bildning, folkhälsa, minskad ensamhet, en aktiv fritid och mycket annat som är själva grunden för att många av oss skall känna meningsfullhet i tillvaron. Halland behöver ett livskraftigt civilsamhälle för att dess invånare skall må bra och för att bli Sveriges grönaste tillväxtregion.

ANNONS

Konstens frihet och utövarnas självständighet är en förutsättning för kulturens utveckling. I ett fritt samhälle ska politiken hålla armlängds avstånd från kulturen. Det betyder bland annat att politiker inte ska bestämma innehållet i studieförbund och kulturföreningars verksamhet. Däremot ska politiken garantera att alla människor ska ha möjlighet att delta i kulturliv och föreningsliv. Oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsnedsättning eller hur livet ser ut i övrigt. I kommunerna och regionen bestämmer politiken därför över budgeten medan experterna, det vill säga bibliotekarier, konstsamordnare med flera som har utbildning och erfarenhet på området, bestämmer över innehållet.

Idrottsrörelsen, folkbildningen och övrigt föreningsliv har en viktig roll i att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Därför är det viktigt att vi satsar lika mycket på tjejers och killars idrottande och att vi ser till att aktiviteter är tillgängliga för alla.

I en tid när det aviseras om neddragningar för studieförbund och folkhögskolor vill vi bestämt tala om att Centerpartiet kommer fortsätta stå upp för kultur, föreningsliv och folkbildning. För öppenhet och demokrati.

Fredrik Hansson, ordförande Centerpartiet Halland

Maria Bronelius, 1:e vice ordförande i Region Hallands driftnämnd kultur och skola

Niclas Erlandsson, ledamot i Teater Hallands styrelse

ANNONS

Petra Eriksson, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet Halland

ANNONS