Förslag på förbättringar för regionens personal lämnas utan åtgärd

Att rekrytera och behålla personal är grunden för att klara av att leverera vård till Hallands invånare.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det är anmärkningsvärt att den moderatledda regionen föreslår att lämna förslag på förbättringar för regionens personal utan åtgärd. Vi Socialdemokrater i Region Halland vill se ett tydligt uppdrag till förvaltningen Hallands sjukhus att arbeta för en lägre arbetsbelastning, ge förslag på utveckling av bemanningsenheten och inte minst se över hur arbetet med arbetstidsmodeller kan fortsätta och öka.

Vi är övertygade att dessa åtgärder är nödvändiga för att minska beroendet av bemanningsföretag, minska sjukskrivningar och skapa bättre förutsättningar att rekrytera och behålla personal.

Kompetensförsörjningen är en av Region Halland och Hallands sjukhus stora utmaningar. Att rekrytera och behålla personal är grunden för att klara av att leverera vård till Hallands invånare.

ANNONS

Vi socialdemokrater har lyssnat på regionens personal, fackliga organisationer och invånare som tydligt lyfter att mer måste göras för att förbättra villkoren för personal och det måste göras nu. Det handlar om både ledarskap att våga peka ut en tydlig riktning för arbetsmiljöarbetet och en resursfråga.

Samtidigt gör den moderatledda regionen ett överskott på flera hundra miljoner i ett läge där sjukvårdspersonalen går på knäna och tillbudsavvikelser ökar på grund av sjukskrivningar, obesatta tjänster och en hög arbetsbelastning. Det är ett tecken på att vi har en politisk ledning som inte förmår att styra och prioritera.

Att våra förslag på förbättrade arbetsvillkor lämnas utan åtgärd är helt fel väg att gå anser vi socialdemokrater i Region Halland.

Johan Lindahl (S)

Martin Hjulström (S)

Lars Fritzon (S)

Irene Gustavsson (S)

Anki Wendpaap (S)

Lars-Göran Carlén (S)

ANNONS