Revision på Ringhals 2023.
Revision på Ringhals 2023. Bild: Dick Gillberg

Föråldrad kärnkraft

Det finns brister i den metod för slutförvaring av kärnavfallet som Svensk kärnbränslehantering har presenterat.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används i dag behöver ersättas inom kort. År 2016 nåddes dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att elproduktionen ska vara helt förnybar till 2040.

Det finns brister i den metod för slutförvaring av kärnavfallet som Svensk kärnbränslehantering har presenterat.

Även brytning av uran orsakar skador på människor och natur. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt slam. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir också kvar i gruvavfallet och riskerar läcka ut.

Uranbrytning är sedan 2018 förbjudet i Sverige och det är oansvarigt att förvänta sig att andra länder ska bryta det åt oss istället.

ANNONS

Ny kärnkraft rusar i pris runtom i världen. Den är helt enkelt inte konkurrenskraftig på dagens elmarknad.

Ytterligare ett ekonomiskt argument mot kärnkraft är att det verkar aldrig gå att försäkra fullt ut. Det finns i dag i inga försäkringsbolag som fullständigt försäkrar kärnkraft då kostnaderna för en potentiell olycka är så stora. Om något mot förmodan skulle hända landar slutnotan alltid på staten och skattebetalarna. Källa: Energimyndigheten

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen

ANNONS