Underfinansiera inte skolans budget i förhållande till de mål som är uppsatta för verksamheten, skriver en representant för Halmstads Lokala Parti.
Underfinansiera inte skolans budget i förhållande till de mål som är uppsatta för verksamheten, skriver en representant för Halmstads Lokala Parti. Bild: Jonas Ekströmer/TT

För en löpande dialog med dem som kan skola

Underfinansiera inte skolans budget i förhållande till de mål som är uppsatta för verksamheten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Skolan, socialtjänsten, äldrevården, polis och andra offentliga inrättningar är oftast underfinansierade i de årliga budgetarna i förhållande till de mål som är uppsatta för verksamheten. Planeringen och uppföljningen är dessutom tagen från tillverkningsindustrin som om skolan är en produktionsenhet som kan effektiviseras och inte en miljö med andra, viktiga, kvalitativa faktorer där elevers utvecklingsmöjligheter skall tas till vara så att resultatet blir en väl fungerande samhällsmedborgare.

När man läser att det läggs förslag på besparingar på i storleksordningen 45 miljoner kronor så inser man snart att de som beslutat detta; a) inte har en aning om verksamheten, b) inte bryr sig ett dugg om verksamheten c) tycker att innevarande årsresultat är så bra att vi kan lyfta av lite resurser till annat. Som till exempel skapa ersättningar för bortröstade politiker, genom att införa fler arvoderade funktioner i form av 2:a och 3:e vice ordförande i nämnder eller utökning av kommunråd.

ANNONS

Det förstår ju alla som är insatta att ovanstående specialinrättade reträttplatser är viktigare än specialpedagoger, simundervisning eller ökad vuxenbemanning för tryggheten i skolan.

Underfinansiera inte skolans budget i förhållande till de mål som är uppsatta för verksamheten.

Inga effektiviseringskrav och full täckning för kostnadsökningar.

Politiker och förvaltningschef måste tillsammans med rektorer, lärare och föräldrar arbeta tillsammans för dagens och framtidens skola. För detta måste vi skapa förutsättningar.

Skapa samverkans- och referensgrupper. Arbeta tillsammans. För en löpande dialog med dem som kan skola.

Den bästa skolan kan endast byggas tillsammans med våra lärare, rektorer och föräldrar.

Halmstads Lokala Parti, genom ansvarig för skolfrågor,

Rutger Herlin, före detta rektor och gymnasiechef

ANNONS