Deltagare på en floristutbildning. ”Studieförbunden har en omfattande verksamhet i form av att inhämta ny kunskap, skaffa nya intressen och framför allt stifta nya bekantskaper”, skriver insändarskribenten.
Deltagare på en floristutbildning. ”Studieförbunden har en omfattande verksamhet i form av att inhämta ny kunskap, skaffa nya intressen och framför allt stifta nya bekantskaper”, skriver insändarskribenten. Bild: Jessica Gow/TT

Folkbildning har en viktig roll för enskilda och för samhället

Folkhögskolor och studieförbunden har en viktig och väl dokumenterad roll för vår demokrati och samhällsutveckling.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Trots folkbildningens viktiga roll för både enskilda människor och samhället så riktas med jämna mellanrum politiska krav på att kraftigt minska samhällets stöd.

I dag kommer kraven främst från sverigedemokratiskt håll, man har till och med krävt i en motion till riksdagen en utredning av en nedläggning av folkhögskola som utbildningsform.

Det är svårt att se vad denna negativa inställning till folkbildningen beror på, okunskap? Eller är problemet att delar av verksamheten riktar sig till utrikesfödda personer?

Man ska ju vara medveten om att studieförbunden har en omfattande verksamhet i form av att inhämta ny kunskap, skaffa nya intressen och framför allt stifta nya bekantskaper. Studiecirklar och kurser bryter både isolering och utanförskap vilket motverkar psykisk ohälsa bland yngre, äldre, och personer med funktionsvariationer. De bidrar till bättre integration av utlandsfödda i samhället för vilka språket är en viktig del för att få ett jobb och komma in i samhället.

ANNONS

Både folkhögskolor och studieförbunden har en viktig och väl dokumenterad roll för vår demokrati och samhällsutveckling.

Niclas Erlandsson

ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Halland

ANNONS