Flygplatsen är således inte bara till för kommunen eller innevånarnas ”ansvarslösa jobb- och semesterresor med flyg”, utan viktig för hela Halland och övriga Sveriges möjligheter att klara ett krisläge oavsett bakomliggande orsaker, skriver "Flyget, en nödvändighet”.
Flygplatsen är således inte bara till för kommunen eller innevånarnas ”ansvarslösa jobb- och semesterresor med flyg”, utan viktig för hela Halland och övriga Sveriges möjligheter att klara ett krisläge oavsett bakomliggande orsaker, skriver "Flyget, en nödvändighet”. Bild: Johan Persson

Flygplatsen viktig i krislägen

Halmstad flygplats kan utses som beredskapsflygplats. Man hänvisar bland annat till erfarenheter gjorda i samband med pandemin, och behovet av strategiskt placerade flygplatser.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Tråkigt med både pandemin och Putin, men det har även haft det positiva med sig i Sverige att fler människor, myndigheter och även politiker på riksplanet kommit till insikt om bland annat de stora bristerna i totalförsvaret.

I en artikel i HP 17/12 kunde man läsa att med största sannolikhet kommer Halmstad flygplats utses som beredskapsflygplats. Man hänvisar bland annat till erfarenheter gjorda i samband med pandemin, och behovet av strategiskt placerade flygplatser.

Lägg därtill att Putins agerande sannolikt leder till medlemskap i Nato vilket kommer ställa andra krav på tillgång och redundans beträffande start- och landningsmöjligheter för luftfarkoster med olika uppgifter. I ett krisläge av något slag gäller det att via flygtransporter snabbt kunna få in resursförstärkningar i landet i närheten av den plats där de ska användas. Omlastning till långa land-, tåg- eller sjötransporter är tidsödande och riskabla på många sätt.

ANNONS

När staten nu dessutom skjuter till ekonomiska medel för Halmstad flygplats kanske de ivrigaste förespråkarna av nedläggning kan blidkas något. Flygplatsen är således inte bara till för kommunen eller innevånarnas ”ansvarslösa jobb- och semesterresor med flyg”, utan viktig för hela Halland och övriga Sveriges möjligheter att klara ett krisläge oavsett bakomliggande orsaker.

Flyget, en nödvändighet

ANNONS