Arbetsförmedlingen kan inte ensam lösa denna utmaning, den kräver samarbete och kreativitet från alla aktörer, skriver en representant för Arbetsförmedlingen i en replik.
Arbetsförmedlingen kan inte ensam lösa denna utmaning, den kräver samarbete och kreativitet från alla aktörer, skriver en representant för Arbetsförmedlingen i en replik. Bild: Johan Nilsson/TT

Fler behöver våga anställa långtidsarbetslösa

Arbetsförmedlingen kan inte ensam lösa denna utmaning, den kräver samarbete och kreativitet från alla aktörer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Arbetsförmedlingen får lågt betyg av företagen”, 21/1.

I en insändare skriver Catharina Bildt Grape och Marie Axtelius från Företagarna att Arbetsförmedlingen fungerar dåligt och att många människor står utanför arbetsmarknaden samtidigt som många företag är i stort behov av arbetskraft.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att företagen får tag på rätt medarbetare så att välstånd kan skapas. Vi delar också Företagarnas oro över den kompetensbrist som fanns långt före pandemin, samt att landets små och medelstora företag är oerhört viktiga för att skapa jobb. Arbetsförmedlingens kärnuppdrag är också att så effektivt som möjligt matcha dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

ANNONS

Kompetensbristen, som Företagarna beskriver som en svår ekvation, finns mycket riktigt. Det finns dock andra viktiga förklaringar än att ”Arbetsförmedlingen inte fungerar”.

Många av de som blir arbetslösa får ganska snabbt ett nytt jobb. Den som har arbetslivserfarenhet och en utbildning i botten är attraktiv på arbetsmarknaden och kan ofta välja mellan flera jobb. Här kan till exempel löner, arbetstider och andra villkor spela in, vilket gör att vissa branscher får ännu svårare att rekrytera.

Ungefär hälften av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen (150 000 personer) har varit arbetslösa mer än ett år, många betydligt längre än så. 85 procent av dem bedöms ha svårt att få ett jobb. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, har svaga kunskaper i svenska och som kanske aldrig har jobbat i Sverige.

Ökad efterfrågan på arbetskraft, i kombination med allt högre krav på formell kompetens, skapar svårigheter att rekrytera. Samtidigt saknar många arbetssökande alltså helt eller delvis de kompetenser eller den utbildning som arbetsgivarna efterfrågar.

Arbetsförmedlingen kan inte ensam lösa denna utmaning, den kräver samarbete och kreativitet från alla aktörer. Kommunerna ansvarar för att människor lär sig svenska och får en grundläggande utbildning. Arbetsförmedlingens roll är att rusta och matcha individen för nästa steg, till exempel genom praktikplatser och anställningar med ekonomiskt stöd. Och arbetsgivarna måste våga se längre än till formella meriter för att hitta sina nya medarbetare.

ANNONS

Arbetsgivarna har nu också en gyllene möjlighet att ta in medarbetare med ekonomiska stöd från Arbetsförmedlingen så att fler får första raden i sitt CV samt början på ett nätverk i arbetslivet.

Marie Klasson

Tf regionchef för region Väst

Arbetsförmedlingen

ANNONS