Många skulle bli förvånade över vad som faktiskt slängs i den vanliga soptunnan, skriver Åsa Montan, kommunikatör på HEM.
Många skulle bli förvånade över vad som faktiskt slängs i den vanliga soptunnan, skriver Åsa Montan, kommunikatör på HEM. Bild: Roger Larsson

Felsorterade sopor skapar stora kostnader

Fel sopor in i pannorna kostar HEM, kommunen och i slutändan kunderna stora pengar varje år, skriver Åsa Montan, kommunikatör på HEM.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I insändaren ”Hem och rutinerna för soptömning” den 26/12 ställer Christer H en rad frågor kring sophantering. En fråga rör bytet av sopbilar från sidlastare till baklastare och varför det ska ge bättre sopsortering och ändrat beteende hos kund. Svaret är att vi får bättre koll på de sopor som kommer in eftersom personalen på baklastaren lättare ser om fel sopor slängs i tunnan för brännbart.

Många skulle bli förvånade över vad som faktiskt slängs i den vanliga soptunnan. Allt från elektronik, bilbatterier och cykeldäck till bildelar, färgburkar, tryckluftsbehållare och annat som självklart inte ska brännas. Fel sopor in i pannorna kostar HEM, kommunen och i slutändan kunderna stora pengar varje år så där finns ett gemensamt intresse av förbättring.

ANNONS

Efter förebild från bland annat Falkenberg har HEM infört ett system där vi direkt vid tömning meddelar kunden om vi uppmärksammar fel sopor i tunnan. Redan efter ett påpekande ser vi nu positiva förbättringar. Så visst ger det resultat.

Att baklastaren kräver två personer vid tömning kan tyckas fördyrande men som den gamla visan säger så ”tar man igen på gungorna vad man förlorar på karusellen”. Felsorterade sopor innebär, som jag nämnde, en väldigt stora kostnader bland annat i form av förslitningar på pannorna i kraftvärmeverket och i hanteringen i sorteringsanläggningen. Att få kunden att göra rätt från början medför också att mer material går till återvinning vilket sparar värdefulla resurser.

Så till den gröna matavfallspåsen som 2023 ska tillverkas av livsmedelsklassad plast i stället för återvunnen. Den här förändringen genomför avfallsbranschen för att möta kraven för biogödsel som är den värdefulla restprodukt vi får från matavfallet efter biogasproduktionen.

Sett till kretsloppet är biogödseln en stor vinst då den ersätter konstgödsel. Men ska lantbrukarna använda biogödseln måste den klara kraven för att spridas utan fossila rester på åkrarna. Att jobba för en bättre miljö och klimat är allas ansvar. Vi anser att även Halmstad ska spela en självklar roll i det arbetet och vill tacka alla som tar den uppgiften på allvar i sin vardag.

ANNONS

Åsa Montan, kommunikatör på HEM

ANNONS