Sedan 2010, när Ungern fick en högerregering ledd av partiet Fidesz, har relationerna till EU och flera västländer försämrats, skriver Sune Andersson.
Sedan 2010, när Ungern fick en högerregering ledd av partiet Fidesz, har relationerna till EU och flera västländer försämrats, skriver Sune Andersson. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

EU:s Ungern-rapport stöddes av alla utom SD

Rysslands korrupta fascism finns inom EU- och i Nato-familjen. Understödda av Sverigedemokraternas EU-parlamentariker.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Bortglömt är ryskt förtryck av Europa så sent som 1991. För 32 år sedan.

Bortglömd är hösten 1956 då 20 000 ungrare dog, fängslades eller skickades till arbetsläger. 200 000 flydde och av dem kom omkring 8 000 till Sverige, många till Halmstad. Först efter 35 år 1991 blev Ungern fritt.

Men den ryska satellitstaten Ungerns fula rysstryne ger sig inte! Med rysk gasvärme blir 35 års förtryck som utsuddat.

Sedan 2010, när Ungern fick en högerregering ledd av partiet Fidesz, har relationerna till EU och flera västländer försämrats. Premiärminister Viktor Orbán har prioriterat att stärka samarbetet med Ryssland och Kina och sätter gång på gång EU på prov.

ANNONS

EU-parlamentet: Ungern är inte längre en demokrati säger Bryssel 15 september 2022!

Ungern är numera en hybridregim med parlamentariskt envälde, enligt EU-parlamentet som ser en allt sämre utveckling för demokratin i landet.

EU pekade på demokratiska försämringar i den ungerska vallagen, domstolsväsendets minskade oberoende, begränsningar av parlamentets rättigheter under pandemin, spioneri mot journalister och ökad korruption där premiärminister Viktor Orbán och hans krets tillskansat sig EU-medel.

Rapporten stöddes vid omröstning av 433 ledamöter mot 123 och 28 som avstod. Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade instämmande för rapporten förutom Sverigedemokraterna.

Även om det politiska trycket på Ungern från andra EU-länder haft en begränsad effekt verkar pengar röna större framgång. Med den nya rättsstatsmekanismen kan kommissionen dra in 70 procent av EU-stödet till Ungern.

Budskapet som fortsatt enträget upprepas av Viktor Orbán & co kan tolkas som att “Sverige skall inte med i Nato så länge man stödjer rättsstatens principer”.

Rysslands korrupta fascism finns inom EU- och i Nato-familjen. Understödda av Sverigedemokraternas EU-parlamentariker.

Sune Andersson

Källa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0324_SV.pdf

ANNONS