Jag har själv ett mycket speciellt minne från Slottet 1996, berättar insändarskribenten.
Jag har själv ett mycket speciellt minne från Slottet 1996, berättar insändarskribenten. Bild: HP/arkiv

Ett lyckat äktenskap på Slottet

Arkeologen i Halmstad gav det tydliga beskedet: Du får inte borra hål i ett gammalt slott utan tillstånd från högsta instans i Stockholm!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Grattis Halmstad för ett bra mottagande av vår Kung och Drottning!

Passade bra att Halmstad har bevarat sitt slott från 1600-talet för detta kungliga besök. Det var ju några 100 år sedan Gustav den II Adolf överlämnade Älvsborgs lösen till Kristian den IV just här.

Jag har själv ett mycket speciellt minne från Slottet 1996. Vi på Halmstads Energiverk genomförde då Sveriges i särklass snabbaste uppbyggnad av ett modernt fjärrvärmesystem, datorberäknat ringsystem med produktion i flera punkter. År 1996 hade våra duktiga fjärrvärmeförsäljare övertygat driftansvarig för Halmstad Slott att olja skulle ersättas med fjärrvärme. När jag fick tag i ärendet och började planera för fjärrvärmeledning (dubbelrör) genom Slottsträdgården och håltagning genom slottets källarmur blev det tvärstopp! Arkeologen i Halmstad gav det tydliga beskedet: Du får inte borra hål i ett gammalt slott utan tillstånd från högsta instans i Stockholm! Jag satte mig ner i mitt tjänsterum och skrev till Stockholm om alla fördelar med att ersätta smutsig oljeuppvärmning med ren fjärrvärme. Svaret kom ganska fort med ett godkännande och uppmaningen att varsamt borra hålet för fjärrvärmeledningen i Slottet.

ANNONS

Nu kommer poängen. Jag fick tillstånd från ansvarig för Slottet att genomföra ett byggmöte i ett rum i slottets halvkällare den 17 maj 1996. Vi ville ju bevaka arbetet på plats.

Samtidigt med mitt byggmöte genomförs således arbetet med att få in en fjärrvärmeledning i Slottet. Då säger jag till våra samlade entreprenörer: "I dag på Norges nationaldag ansluter vi ett danskt slott till ett svenskt fjärrvärmesystem". Nu vet vi att äktenskapet blev lyckat!

För den som är intresserad av värmebehovet för ett 1600-talsslott så dimensionerade jag servisledningen för 350 kW.

Nu när fjärrvärmesystemet i Halmstad har gjort miljönytta i över 40 år efterlyser jag en årlig miljöbonus till företaget, Hem, som levererar detta årligen till Halmstadborna.

Krister Joneken, energikonsult

LÄS MER:Folkfest när kungaparet besökte Halmstad

LÄS MER:Se kungens tal i sin helhet

LÄS MER:Kungaparet besökte Halmstad – HP liverapporterade

LÄS MER:De deltar i kungalunchen på Halmstads slott

ANNONS