JAS Gripen flyger i formation under en ceremoni för att uppmärksamma Sveriges Nato-inträde.
JAS Gripen flyger i formation under en ceremoni för att uppmärksamma Sveriges Nato-inträde. Bild: Claudio Bresciani/TT

En tydlig signal om att Sverige inte tänker lägga sig platt för Putins hot

Sverige får inte ge vika. Vi måste snarare signalera att vi står starka, enade och att vi gör det tillsammans med våra grannar och partnerländer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Finns det garantier för att kärnvapen inte placeras i Sverige?”, 14/5.

Att ha en god beredskap för krig är att rusta för fred. Putins Ryssland blir inte provocerat av starka stater och hans logik fungerar inte som vår. Det som triggar honom är svaghet, vilket ger hans diktatur ett tillfälle att utnyttja situationen och berika sig på andra staters bekostnad.

Att Sverige nu allierar sig med Nato och dessutom ratificerar avtalet (DCA) med USA stärker vårt oberoende och ökar sannolikheten för att vår suveränitet respekteras. Rysslands agerade mot Ukraina visar med all tydlighet att Putins regim inte respekterar andra länders rätt till självbestämmande.

ANNONS

Ryssland försökte redan diktera villkoren för Sverige och flera andra stater vintern 2021. Det kan aldrig accepteras. Sverige är och ska förbli en självständig stat, precis som våra grannländer.

Att tro att förhandlingar, eller för den delen undfallenhet, är en vinnande strategi mot ett land och ledare som bara är ute efter mer makt är bara naivt.

Sverige får inte ge vika. Vi måste snarare signalera att vi står starka, enade och att vi gör det tillsammans med våra grannar och partnerländer. Det som Putin tjänar på är oenighet och splittring.

Vi moderater har därför varit pådrivande för att vi ska stärka vårt militära och civila försvar. Försvarsberedningens samlade rekommendation att vi ska göra stora satsningar på försvaret skickar också en tydlig signal till Moskva att vi står enade och att Sverige inte tänker lägga sig platt för Putins hot.

Det är så vi skapar ett fredligt Europa. För vår allas säkerhet.

Lars Püss (M), riksdagsledamot i försvarsutskottet

ANNONS