En orättvis skatt som har provats förut

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för den första lägenheten, husköpet eller flytten till mindre boende.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Den halländska bostadsmarknaden präglas redan av för lite marknad och i stället av långa köer till hyresrätter, höga krav för att få köpa en bostad och krångliga regler för att få bygga.

I dag fungerar bostadsmarknaden redan dåligt och ett återinförande av fastighetsskatten skulle göra en redan allt för reglerad marknad värre.

Socialdemokraterna tar nu strid för ett återinförande av fastighetsskatten. Det är en orättvis skatt som har provats förut och drev då människor ur sina hem. Moderaterna säger nej till fastighetsskatt.

Lars Püss (M), riksdagsledamot

ANNONS