Nu har kyrkovalets förtidsröstning öppnat. Viktiga värden står på spel, skriver insändarskribenterna.
Nu har kyrkovalets förtidsröstning öppnat. Viktiga värden står på spel, skriver insändarskribenterna. Bild: Vilhelm Stokstad / TT

En kyrka för alla eller bara för vissa?

För oss socialdemokrater är det självklart att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som möter alla människor med öppenhet och respekt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Nu har kyrkovalets förtidsröstning öppnat. Viktiga värden står på spel. Högerkonservativa krafter mobiliserar för att vrida klockan tillbaka. Din röst är avgörande för att principen om alla människors lika värde ska fortsätta leda Svenska kyrkan framåt.

Kyrkovalets förtidsröstning öppnade den 6 september och pågår fram till valdagen den 19 september. Alla som har fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan får rösta. Det är viktigt att just du som är medlem röstar.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, med över 5,7 miljoner medlemmar, så det spelar roll för hela samhället vad Svenska kyrkan säger och gör.

För oss socialdemokrater är det självklart att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som möter alla människor med öppenhet och respekt. Det handlar om att kyrkan i all sin breda verksamhet, allt från gudstjänst och diakoni till skogsbruk och fastighetsförvaltning, står upp för rättvisa, hållbarhet och alla människors lika värde. När samhället och enskilda människor sätts under press av kriser eller förluster, så finns kyrkan där. För alla!

ANNONS

Men det finns de som nu kraftigt mobiliserar för en annan sorts kyrka. Sverigedemokraterna vill använda Svenska kyrkan som en plattform för sitt högerextrema projekt. De vill skrota kyrkans arbete för ett bättre klimat, minska den internationella solidariteten, ställa grupp mot grupp och bromsa jämställdhetsarbetet.

Andra konservativa grupper jobbar på olika sätt för att snäva in kyrkan och därmed göra den till en angelägenhet bara för de mest aktiva.

Vi socialdemokrater kämpar för att Svenska kyrkan också framöver ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och mot förtryck, för ett hållbart klimat och alla människors lika värde och rätt. Svenska kyrkan ska vara en öppen och solidarisk kyrka där alla människor kan känna sig hemma – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån.

Står du upp för demokrati, jämlikhet och jämställdhet? Då kan du göra en liten men viktig insats: Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet senast den 19 september!

Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet

Markus Svensson, kandidat till kyrkomötet (S)

ANNONS