Den Lokala handelns dag firas på lördagen den 29/4.
Den Lokala handelns dag firas på lördagen den 29/4. Bild: Jari Välitalo/arkiv

En dag att lyfta fram och hylla lokala handlare

Så länge som städer har funnits har handeln varit en central del och stadens motor.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

En stadskärna innehåller många olika delar och handeln är en viktig del av en stadskärnas utbud.

Så länge som städer har funnits har handeln varit en central del och stadens motor.

Stadskärnan är den multifunktionella platsen och stadens hjärta som många handelskluster strävar efter att bli. Här uppstår synergier mellan handel, kultur, evenemang, idrott, restauranger, upplevelser, bostäder och kontor, vilket möjliggör möten mellan människor.

De första städerna var handelsstäder. Redan i mitten av 700-talet bildades tätorten och handelsklustret Birka på Björkö i Mälaren. Birka brukar kallas Sveriges första stad och var under 200 år Sveriges viktigaste knutpunkt för handel i hela norra Europa.

ANNONS

Efter Birka växte andra städer fram. Städerna utvecklades alltmer till mötesplatser där varor och tjänster utväxlades. Dessa utbyten och möten människor emellan ledde till att staden allt eftersom fick fler och andra funktioner och att exempelvis bostäder, service, administration, kultur och nöjen tillkom.

Nu under 2000-talet har flertalet omvärldsförändringar inom digitalisering, globalisering och hållbarhet snabbat på handelsutvecklingen. E-handelns framväxt har också medfört att den fysiska och digitala butiken vävs samman till ett mer enhetligt erbjudande.

Ur ett historiskt perspektiv var det i stor utsträckning handeln som byggde staden och detta gäller alltjämt. Det enda konstanta med handeln är att den ständigt utvecklas och vår tid är inget undantag.

Den fysiska handeln kommer inte att försvinna, varken i dag eller i morgon, men den kommer fortsatt att få starkt förändrade förutsättningar. Förändringar som går fortare och kräver en medveten och aktiv planering av platser som inrymmer handel för en blomstrande handel i en levande och attraktiv stad.

På lördag uppmärksammar vi nationellt den Lokala handelns dag där vi hyllar våra lokala handlare som med ett brinnande engagemang, bred kunskap och service i världsklass gör vår stadskärna attraktiv och bidrar till att människor möts.

En dag väl värda att fira med andra ord!

ANNONS

Caroline Bengtsson, cityledare Halmstad City

ANNONS