Elen finns att tillgå men blir dyr och importeras

Mats Lundkvist beskyller mig för ”mängder av sakfel”, men börjar själv med ett sakfel!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Svar på insändaren ”Elkris när alla hade ström? ”, 11/3.

Jag har aldrig skrivit om ”elkris” i min insändare. Jag har bland annat tagit upp att Svenska kraftnät har larmat om ”elbrist”. Att företag inte vågar expandera/etablera på grund av elbrist. Att Stockholms handelskammare bedömer att Stockholm går miste om 300 000 arbetstillfällen på grund av elbrist etcetera.

Stefan Löfven hade som argument i en partidebatt att det är marknaden som avgör produktionen av el, att Sverige har överskott av el (när det blåser menar han kanske!) och därför är det riktigt att stänga två reaktorer i Ringhals. Han tar lätt på att regeringen har yttersta ansvaret för elförsörjningen i Sverige och att södra Sverige har fått problem och obalans i elförsörjningen.

ANNONS

Sedan skriver Mats Lundkvist att ”elintensiv verksamhet har gynnats, på gott och ont”. Den elintensiva verksamheten kommer att växa ännu mera: hela transportsektorn; LKAB, datahallar kommer att behöva mycket el etcetera.

I S regeringsunderlag ingår MP och C vilka båda är anti kärnkraft. För S är regeringsmakten viktigare än elförsörjningen.

Elen finns att tillgå men blir dyr och importeras och har en stor andel fossilkraft. Att nätet har begränsad kapacitet har varit känt i många år. Svenska kraftnät kan naturligtvis lastas för detta, bristande planering eller information till regeringen eller tröghet hos regeringen. Situationen har självklart spetsats till på grund av nedläggningen av kärnkraftsreaktorer i södra Sverige.

Bengt Åke Salsgård

ANNONS