Nissastrand
Nissastrand Bild: Jari Välitalo

Eketånga kan bli Sveriges Manhattan

Nytt namn på Eketångaskogen: Sandhattan!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050 står det att läsa att man i område H4, vilket är synonymt med det vi i dagligt tal benämner Eketångaskogen, planerar att bygga 1700 bostäder med ett befolkningsunderlag på 3500 personer. Hur jag än vrider och vänder på det får jag inte ihop hur 3500 personer ska kunna befolka ena halvan av den redan lilla Eketångaskogen.

Zon H4 som den kallas i översiktsplan 2050 har en yta på långt mindre än en kvadratkilometer. Med 3500 invånare på den ytan får vi en befolkningstäthet på nära 10 000/km2, snarlikt Manhattan.

Om man ska göra någon form av lokal jämförelse så kan man ta Tegelbruket vid Norra Infarten som exempel. De tre 17-våningshusen huserar 330 lägenheter. Det skulle krävas 16 sådana 17-våningshus för att ge plats till 1700 bostäder. 16 st 17-våningshus. Eller 32st 9-våningshus... Eller 64st 5-våningshus... Ni fattar.

ANNONS

Eketångaskogen ska bli en ”centrumnod med högre flerbostadshus”. Ska vi inte istället försöka blåsa lite liv i en viktigare centrumnod som just nu dör - nämligen vår stadskärna?

Eketångaskogen är inte lämplig som ”centrumnod med högre bostadshus” - bygg istället längs Nissan, vid hamnen som tål höga hus och låt invånarna befolka den ödsliga stadskärnan.

Och slutligen - läs på lite om hållbarhet, Halmstad Kommun. Att skövla en skog som är ett riksintresse för friluftsliv år 2020 - för att bygga höghus och ytterligare en centrumnod? Kom igen nu!

Gör om, gör rätt! Förtäta och befolka centrum istället för att skapa fler och ännu mera folktomma, bilrika minicentrum utanför Halmstad centrum.

Man häpnar

ANNONS