Elnätsbolagen agerar på en monopolmarknad och nu måste regeringen agera och skärpa elnätsregleringen, menar skribenterna.
Elnätsbolagen agerar på en monopolmarknad och nu måste regeringen agera och skärpa elnätsregleringen, menar skribenterna. Bild: Johan Nilsson/TT

Dramatisk ökning av elnätspriserna i stora delar av Halland

Nu måste regeringen agera och skärpa elnätsregleringen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Från norr till söder rasar villaägare mot orimliga prishöjningar från elnätsbolagen. Och det i en tid då även elpriser, matpriser och räntekostnader ligger på höga nivåer. Elnätsbolagen agerar på en monopolmarknad och nu måste regeringen agera och skärpa elnätsregleringen.

Under det senaste decenniet har elnätsbolagen höjt sina priser dubbelt så mycket som den allmänna prisutvecklingen. De påstår att de behöver pengarna för att utveckla elnäten. Verkligheten är en annan. Enligt Energimarknadsinspektionen stod de planerade investeringsnivåerna för 2020 till 2023 ”bara för en årlig prisökning på drygt en procent”. En stor del av prisökningen har alltså gått till rena vinster.

Nu höjer Eon – som dominerar stora delar av Halland – priserna med 9 procent. Det är långt mer än inflationen som landade på 6 procent 2023. Prishöjningen är helt orimlig. Särskilt med tanke på att de höjde priserna lika kraftfullt ifjol.

ANNONS

Det är de stora aktörerna Eon, Ellevio och Vattenfall som kammar hem de största vinsterna. Dessa monopolföretag har legat på rörelsemarginaler på upp mot 40 procent. Det är summor som företag på konkurrensutsatta marknader bara kan drömma om.

Energimarknadsinspektionen, som ska övervaka denna monopolmarknad, har visat sig tandlös. I domstolsprocesser förlorar de alltid mot elnätsmonopolen och har inte kunnat etablera rimliga villkor för svenska villaägare.

Anledningen är att elnätsmonopolen har enorma resurser och har dessutom ett informationsövertag över Energimarknadsinspektionen. Det är bara att konstatera att ansvarig myndighet i dagsläget varken har tillräckliga resurser eller kompetens för att upprätthålla en effektiv prisreglering.

Energi- och näringsminister Ebba Busch måste nu agera och förbättra eller helt omstrukturera elnätsregleringen. Det duger inte att stillasittande bara titta på när monopolföretagen skor sig på landets villaägare. Elnätsbolagen ska ges möjlighet att täcka kostnader för gjorda investeringar, varken mer eller mindre.

Torsten Nilsson, Villaägarna södra Halland

Håkan Larsson, samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund

ANNONS