Det här är starten på en stor samhällsförändring, menar skribenten om distansarbete.
Det här är starten på en stor samhällsförändring, menar skribenten om distansarbete. Bild: Martina Holmberg / TT

Distansarbetet jämnar ut löneskillnader

Regionala löneskillnader jämnas ut i och med utflyttning från storstäderna. Detta kan även få konsekvenser för bostadspriserna.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Distansarbetet efter pandemin har gjort att avståndet mellan bostad och arbetsplats ökat kraftigt. Många har kvar jobbet i storstan men har flyttat till en mindre ort. Det här kommer att jämna ut regionala löneskillnader.

Drygt fyra år efter coronapandemins utbrott står det klart att distansarbetet är här för att stanna. Enligt SCB jobbar i dag 1,8 miljoner svenskar delvis på distans.

Detta har medfört att avståndet mellan bostad och arbete ökat. När vi undersökte 100 000 ingenjörers bostad och arbetsplats kunde vi konstatera att avståndet har ökat med i genomsnitt en mil jämfört med före pandemin.

Distansarbetet har lett till en högre acceptans för långa pendlingstider. Nästan hälften av alla ingenjörer accepterar en pendlingstid på två timmar, så länge de behöver vara på plats max två dagar i veckan.

ANNONS

I USA har man pratat om framväxten av ”Zoom towns”. Det är orter utanför stadskärnorna, dit många har flyttat och distansarbetar ifrån. Vi har i en uppföljande rapport kunnat slå fast vilka som är de svenska motsvarigheterna.

Orterna som har haft störst ökning av bosatta långpendlare sedan pandemin har blivit Sveriges ”Teams-trakter”. För de nya långpendlarna lockar ”Teams-trakterna” med närhet till natur som fjäll, sjöar och hav.

Det här är starten på en stor samhällsförändring:

• Arbetsmarknadsregionerna suddas ut när människors sökradie för jobb utökas kraftigt.

• Regionala löneskillnader jämnas ut i och med utflyttning från storstäderna. Detta kan även få konsekvenser för bostadspriserna.

• Jämställdheten stärks då fler kvinnor kommer att kunna arbeta heltid.

Och till dig som kan arbeta på distans: nu behöver du inte längre acceptera lägre lön bara för att du inte bor i Stockholm.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

ANNONS