Det handlar om relationer - inte om stöd vid dusch

Det Halmstad kommun föreslår, med rotation av personal mellan daglig verksamhet och gruppbostäder, kommer innebära att mängder av nya relationer måste byggas.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Angående ett eventuellt samarbete mellan gruppbostäder och daglig verksamhet, DV: Vi väljer att gå direkt på kärnfrågan, som naturligtvis INTE handlar om huruvida vi från DV ska stötta vid dusch eller ej.

Att lära känna en person med funktionsnedsättningar kan ta olika lång tid men ett år eller mer är inget ovanligt. Relationen personal-individ är A och O vad gäller trygghet, säkerhet och även utveckling hos personen. Först vid en stabil relation kan vi som personal känna oss trygga i att kunna förstå dennes kommunikation och behov och individen kan känna sig trygg med oss. Först då kan vi som personal göra vårt jobb fullt ut.

ANNONS

Finns inte relation och tillit finns det individer som inte kommer kunna äta, kommunicera, få hjälp med smärta, förflytta sig, genomföra aktiviteter, komma iväg med färdtjänst, reglera sina känslor, etcetera på det sätt de har rätt till enligt lag. (Att leva som andra.)

Det Halmstad kommun nu föreslår, med rotation av personal mellan DV och gruppbostäder, kommer innebära att mängder av nya relationer måste byggas. För att underhålla alla dessa relationer behövs kontinuitet vilket blir omöjligt med detta arbetssätt. Risken är stor att viktiga saker runt individen missas, och att utveckling som kunde skett hos denne aldrig kommer att kunna ske. Ibland måste vi såklart ringa in vikarier.

Men att bygga ett system med stor rotation mellan verksamheter och därmed medverka till att vi alla blir vikarier på varandras arbetsplatser är orimligt! Till råga på allt kommer personalen i socialförvaltningen på grund av hälsoscheman även jobba resurspass på andra gruppbostäder än sin ordinarie! Som personal kan vi trots allt välja att byta bana/studera om vi inte blir nöjda med det som komma skall.

Som kommuninvånare med funktionsnedsättning är det tyvärr inte så enkelt - de är beroende av att rätt politiska beslut tas för att kunna få sina rättigheter tillgodosedda! I politiska beslut blottas synsättet på personer med funktionsnedsättningar - i detta fall gör det oss ledsna.

ANNONS

Fyra stödassistenter i Daglig verksamhet

ANNONS