Med Miljöpartiets förslag tas det ut en skatt för bilar som rullar i städerna, medan de som framförs i glesbygd inte får någon skatt, skriver två representanter för partiet i en replik.
Med Miljöpartiets förslag tas det ut en skatt för bilar som rullar i städerna, medan de som framförs i glesbygd inte får någon skatt, skriver två representanter för partiet i en replik. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det går både att värna om personlig integritet och klimat

Den här personens integritet vill Miljöpartiet värna om.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Jodå, Miljöpartiets politik hänger ihop. Det går både att värna om personlig integritet och klimat. I en insändare i Hallandsposten 26 mars, var SD-politikern Erik Hellsborn orolig för att bilisters integritet skulle lida skada med Miljöpartiets förslag att ha olika skatt beroende på om bilen framförs i stad eller på landsbygd.

Tanken med förslaget är att återinföra reduceringen av fossila bränslen till tidigare nivå, utan att höja priset på drivmedel vid pump. Att reducera fossil förbränning, så långt det är möjligt, är viktigt i vår gemensamma omställning som gör att temperaturhöjningar, som i sin tur leder till översvämningar, bränder och stormar, kan undvikas. Med Miljöpartiets förslag tas det ut en skatt för bilar som rullar i städerna, medan de som framförs i glesbygd inte får någon skatt. Den som bor där det finns bra kollektivtrafik får en dyrare nota, beroende på hur mycket bilen rullar. Var bilen körs ska självklart inte vara integritetskränkande. Ett liknande system är trängselskatten i Göteborg där alla bilar som passerar de utplacerade kamerorna innebär en skatt för fordonens ägare.

ANNONS

Hellsborn är även undrande över att MP ser risker med att visitationszoner kan vara integritetskränkande. Bakgrunden till Miljöpartiets ställningstagande är farhågor om att visitationszoner lätt leder till strukturell diskriminering. Med detta menas att bara för att du bor i ett utpekat område med sådana zoner så är det fritt fram att visitera dig. I andra områden, oftast välmående sådana, är det inte tillåtet. Strukturell diskriminering har tidigare uppmärksammats då försäkringsbolag har högre premie på sina bilförsäkringar då det gäller fordon i utsatta områden. Du må vara hur skötsam som helst, och rädd om din bil, men bor du i ”fel” område så riskerar du både högre bilförsäkring och bli stoppad och muddrad. Den här personens integritet vill Miljöpartiet värna om.

Peter Björck

Nils Svensson

Miljöpartiet Varberg

ANNONS