Anna Ginstmark (C) efterfrågar trafiksäkrare cykelvägar.
Anna Ginstmark (C) efterfrågar trafiksäkrare cykelvägar. Bild: Stefan Bjarnefors

Det behövs säkra cykelvägar i orterna utanför Halmstad

Centerpartiet ser möjligheter med att knyta samman tätorter närmare varandra och att destinationsutveckla kust med landsbygd.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I kampen för en bättre miljö väljer allt fler cykel som transportmedel till och från jobb och studier. Det är dessutom billigt och ger bra motion, win-win och klimatsmart.

I de centrala delarna av Halmstads kommun har vi ett väl utvecklat vägnät för cykel, så kallade supercykelstråk för att underlätta och främja bland annat arbetspendling.

Det saknas däremot när vi kommer en bit ifrån centralorten men inte desto mindre behöver vi, och vill kunna cykla tryggt och säkert.

Centerpartiet ser möjligheter med att knyta samman tätorter närmare varandra och att destinationsutveckla kust med landsbygd.

Exempelvis är vägen mellan Getinge och Steninge mycket populär, men den är en av de sämsta för cyklister med tanke på vägbredden, den höga trafikintensiteten och framför allt hastigheten.

ANNONS

Tätorterna i de norra kommundelarna samverkar också med skola, fritidsaktiviteter och det sker arbetspendling mellan orterna Harplinge, Getinge och Steninge. Centerpartiet värnar om våra skolbarn som i dag saknar en trygg väg att färdas på cykel till skola, skolkamrater, eller till fritidsaktiviteter utan har bara har valet att åka skolbussen eller förlita sig på bilburna föräldrar. Det skapar ett onödigt utanförskap och här har vi möjligheten att bygga bort ortsbarriärer och öppna upp tillgängligheten till havet även för de barn och unga som bor lite längre in i landet.

I vägarnas befintliga skick och med avsaknad av kollektivtrafik är det knappast någon som vill utsätta sig själv eller sina barn för den trafikfara det innebär genom att förflytta sig på cykel. Vägarna är smala och hastigheterna är höga. Riskerna är för stora.

Ett ökat cyklande som är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor skapar mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

Därför kommer Centerpartiets lokala avdelning i Rävinge-Getinge driva frågan om trafiksäkrare cykelvägar, för kroppen, knoppen och miljön!

Anna Ginstmark (C)

kandidat till kommunfullmäktige

styrelsen för Rävinge-Getinge Centerpartiavdelning

ANNONS