Vad det gäller Svenskt jordbruk är det min uppfattning att den Svenske bonden är utrotningshotad, skriver Joacim Svensson (SD).
Vad det gäller Svenskt jordbruk är det min uppfattning att den Svenske bonden är utrotningshotad, skriver Joacim Svensson (SD). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Den svenska jordbrukskåren har stora kunskaper om jord- och skogsbruk

Jag är fullständigt övertygad om att svenskt skogsbruk klarar sig utan överförmynderi från Bryssel.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Apropå insändaren ”I sverigedemokraternas Sverige består naturen av kalhyggen”, 16/8.

I en insändare påstår Anders Wirdheim att Sverigedemokraterna sprider skräckpropaganda.

Jag är fullständigt övertygad om att svenskt skogsbruk klarar sig utan överförmynderi från Bryssel.

Under de 40 år som jag varit verksam inom skogsnäringen har mycket förändrats i skogen. Skogsbruksplan som är godkänd av PEFC och FSC en så kallad dubbelcertifiering. Då kan du som markägare få leverera ditt timmer till industri och få bästa pris. Det måste avsättas minst 5 procent av din produktiva skogsmarksareal till naturvård. Vid varje slutavverkning av en yta större än 0,5 hektar krävs anmälan och godkännande av Skogsstyrelsen. Efter godkännande skall vid avverkning lämnas kvar all död ved, hål och evighetsträd samt högstubbar.

ANNONS

Enligt en artikel i tidningen Land kommer restaureringslagen att påverka närmare 5 miljoner hektar mark i Sverige. Svenska myndigheter beräknar kostnaderna till 233 miljarder kronor. Jag vill påpeka att detta röstade Centerpartiet ja till. Partiet som säger sig vara ett landsbygdsparti.

Vad det gäller Svenskt jordbruk är det min uppfattning att den Svenske bonden är utrotningshotad. Det finns inga möjligheter att driva ett jordbruksföretag i Sverige i dag som genererar en god avkastning. Ett regelverk med därtill hörande tillsynsavgifter som är långt mycket stramare än övriga Europas men ingen förutsättning för kostnadstäckning, det är ett faktum. Detta beror på EU och mycket dåliga politiska beslut.

Tillbaka till Anders Wirdheims sammelsurium.

Han börjar med Sverigedemokraternas brist på kunskap men slungar själv vilt mellan hopp och förtvivlan i sina påståenden. Han jämför en brittisk studie om kolonilotter med Svenskt konventionellt jordbruk och avkastningen på raps. Varför inte jämföra med sockerbetor som avkastar 50-70 ton per hektar.

Jag menar att den svenska jordbrukskåren har stora kunskaper om jord- och skogsbruk. Vi är fullt medvetna om ekosystem och biologisk mångfald. Vi vet hur man på bästa sätt sår, gödslar och skördar, vi vet även hur man bekämpar ogräs, insekter och svampangrepp. Att Svenska myndigheter ska övervaka jord- och skogsbruket. Att konventionellt jordbruk skall vara ledande med ekologiska alternativ. Att ett öppet landskap med betande djur är nödvändigt för den biologiska mångfalden i Sverige.

ANNONS

Joacim Svensson, gruppledare Sverigedemokraterna Halmstad

även skogsägare, spannmålsbonde och licensierad användare av växtskyddsmedel

ANNONS