Alla vet hur viktig rörelse och idrott är för barn och deras framtida hälsa, skriver Jonas Leth.
Alla vet hur viktig rörelse och idrott är för barn och deras framtida hälsa, skriver Jonas Leth. Bild: Claudio Bresciani / TT

Dags för politikerna att agera för barnens möjligheter att idrotta

Skolidrottsföreningarna som finns i Halland behöver få det stöd och de medel som behövs för att verka lokalt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I takt med att hushållen får det allt tuffare ekonomiskt riskerar barn att få sina idrottsaktiviteter indragna. Det visar en ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Skolidrottsförbundet. För att barn och ungas hälsa och framtidsutsikter inte ska försämras krävs nu att politikerna i Halland agerar.

Allt fler barnfamiljer får svårt att få ihop vardagsekonomin. Och när föräldrarnas ekonomi försämras, kommer barnen i kläm. Nu visar en ny Sifo-undersökning, beställd av Skolidrottsförbundet, att nära en av tio av alla föräldrar det senaste året aktivt har dragit ner på kostnader kopplade till barnens idrottsaktiviteter. Dessutom har lika många föräldrar övervägt att dra ner på kostnader kopplade till barnens idrottsaktiviteter på grund av hushållets ekonomi.

ANNONS

Ingen vet förstås exakt hur barns rörelse och idrottsutövning kommer påverkas i realiteten. Men faktum kvarstår: om det ekonomiska läget får barn att idrotta och röra på sig mindre – som Sifo-undersökningen indikerar – är det alarmerande. Därför är frågan: hur tänker politikerna i Halland agera?

Att ekonomin är satt i gungning och att föräldrar och vårdnadshavare därför får det tufft är inte något en enskild kommunpolitiker kan lastas för eller åtgärda på egen hand. Men det finns mycket att göra, inte minst när det gäller de aktiva Skol-IF (skolidrottsföreningar) som finns i Halland. De behöver få det stöd och de medel som behövs för att verka lokalt. Ett bra samarbete och en etablerad dialog behöver säkerställas med berörda kommunala förvaltningar och de kommunpolitiker som styr i respektive nämnd. Görs ingenting finns en risk att utvecklingen eskalerar den redan ojämlika barnidrotten.

Vad som behövs nu är en mobilisering från den lokala politiken, över partigränserna. Alla vet hur viktig rörelse och idrott är för barn och deras framtida hälsa. Låt nu inte det tuffa ekonomiska läget få oss att glömma det.

Jonas Leth

Generalsekreterare Skolidrottsförbundet

ANNONS