Dags för oss riktiga Sverigevänner att vakna

Är det den yttrandefriheten SD vill införa i Sverige?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

SD är inte ett parti som andra. Ofta talar de med kluven tunga. Kan någon förklara varför SD tycker att just brända koraner ska vara legala på grund av yttrandefriheten? I andra sammanhang är mänskliga fri- och rättigheten inte lika viktiga för SD som till exempel deras åsikt att det ska vara straffbart att i yttrandefrihetens tjänst bränna den svenska flaggan. Eller ännu värre. I SD:s mönsterland Ungern har fri- och rättigheter begränsats och demokratin urholkats. Landet styrs som en enpartistat bland annat med full kontroll över vad olika medier får förmedla. Är det den yttrandefriheten SD vill införa i Sverige?

ANNONS

I SD:s Sverige kan du som svensk, med andra åsikter än SD, riskera att inte få vara en del av vårt land. Läs gärna SD:s principprogram: "På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som svensk kan upphöra vara en del av den nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Dags för oss riktiga Sverigevänner att vakna – vi som slår vakt om yttrandefriheten, i alla sammanhang!

Trött på SD

ANNONS