Styrande politiker tänker inte på den långsiktiga försörjningen av Halmstads kommuninvånare, menar skribenten.
Styrande politiker tänker inte på den långsiktiga försörjningen av Halmstads kommuninvånare, menar skribenten. Bild: Jessica Gow/TT

Bygg inte på jordbruksmark i Haverdal

Varför kör ni politiker över oss invånare i Haverdal inklusive Haverdals samhällsförening och Haverdalsstrands vägförening?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Frågor till styrande politiker i Halmstads kommun:

1. Varför kör ni politiker över oss invånare i Haverdal inklusive Haverdals samhällsförening och Haverdalsstrands vägförening vid samtliga tillfällen som översiktsplanen Framtidsplan 2050 har haft samrådsförfarande eller beslutats?

Det känns som de styrande politikerna tycker att Haverdal ligger så långt från Rådhuset i Halmstad att Haverdalsborna inte förstår vad som är bästa för kommunen och Haverdal. Inget kommunråd ville svara på frågorna från Haverdalsstrands vägförening i samband med yttrande över Framtidsplanen 2050.

2. Varför måste ni politiker bygga på jordbruksmark när det finns nästan dubbelt så mycket mark att bygga på i Haverdal som inte är jordbruksmark? Är det bara för att det är lättare att bygga på och göra det effektivt så att bostäderna får mycket liten markyta runt huset? Tydligen vill de styrande göra ett ”litet Andersberg” i Haverdal. Många bostäder på liten ytan.

ANNONS

Hur mycket har jordbruksmarken minskat i Halmstads kommun? 1981 – 2022 var det en minskning med 4 033 hektar. De sista 20 åren 1 986 hektar (enligt Jordbruksverket). Enligt Framtidsplan 2050 skall ytterligare 3 procent eller 617 hektar av jordbruksmarken användas till byggnation. Vilken jordbruksmark skall våra barn och barnbarn leva på? Styrande politiker tänker inte på den långsiktiga försörjningen av Halmstads kommuninvånare och Sveriges befolkning?

3. Gäller inte Miljöbalken Halmstads kommuns politiker? ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Vad är det väsentliga samhällsintresset i Haverdal, att politikerna måste bygga på jordbruksmark?

Några siffror om Haverdal: Totalt, byggbar mark, ej jordbruksmark 649 500 kvadratmeter, (64,95 hektar) Varav Halmstads Kommuns egna mark 447 800 kvadratmeter) (44,78 hektar).

Planerad byggnation på jordbruksmark är cirka 331 000 kvadratmeter (33,1 hektar) eller 5 procent av jordbruksmark i Halmstads kommun enligt Framtidsplan 2050.

Gösta Ivansson

ANNONS