Blir L:s beslut, Ulf Kristerssons ”huvudvärk”?

Utan att lägga en politisk åsikt i vare sig höger- eller vänsterblocken, kan man fundera lite över vad som kommer att hända fram till nästa val.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I den senaste opinions undersökningen får vänsterblocket (V+S+MP) cirka 41 procent, Centern som ligger i mitten får 8,3%. Om man räknar in C i V-blocket får dom 49,3 procent.

Högerblocket (M+KD) cirka 28 procent och SD 18 procent, tillsammans 46 procent. Att beakta är att KD ligger och balanserar på 4 procent och om dom ska hålla sig kvar, krävs säkerligen ”stödröster” och var ska dom komma ifrån? Med stor sannolikhet är det M som får släppa till röster eftersom dom troligen kommer ifrån höger. Det är föga troligt att SD hjälper till, dom vill säkert skapa så stort inflytande som möjligt och vill behålla rösterna dom kan få.

ANNONS

M och Ulf Kristersson välkomnade L:s beslut, men om L ska klara ”spärren” måste det stödröstas och det kan ”kosta” en del, eftersom L kommer att tappa röster, beroende på beslutet nyligen, troligen till Centern, kanske även till V och det kommer säkerligen att stärka V-blocket och sänka underlaget för en högerregering.

Det är ganska sannolikt att SD inte alls är intresserade av att hjälpa ett ”vänster”-liberalt parti att klara spärren, förutsättningen för L att klara sig kvar och hjälpa M till ”makten”, blir då med automatik Ulf Kristerssons ”huvudvärk”.

R Lydén

ANNONS