Bild från Baltops 22, en samövning mellan Sverige och Nato-länder.
Bild från Baltops 22, en samövning mellan Sverige och Nato-länder. Bild: Karl Melander /TT

Avtalet bekräftar det som gäller i dag och det som alltid har gällt

Det är minst sagt anmärkningsvärt att en organisation som inte lever upp till demokratikraven för bidrag klagar på den demokratiska processen som resulterat i DCA-avtalet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Finns garantier för att kärnvapen inte kommer placeras i Sverige?”, 15/5.

Det är lätt för den som önskar att ta del av DCA-avtalet som finns på regeringens hemsida. I avtalet, står under rubriken; ”Artikel 1 Tillämpningsområde och syfte” följande i paragraf 2 ”All verksamhet som omfattas av detta avtal ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet, lagstiftning och internationella rättsliga förpliktelser, inklusive vad gäller lagring av vissa typer av vapen på svenskt territorium.” Skrivningen innebär att det alltid krävs tillstånd från den svenska regeringen för att amerikansk personal, vapen och ammunition ska kunna tas in i Sverige. Avtalet bekräftar det som gäller i dag och det som alltid har gällt. Regeringens ståndpunkt är dessutom tydlig, ingen basering av kärnvapen i Sverige i fredstid. Vad som gäller på svenskt territorium om Sverige (Nato) blir angripet det beslutar regeringen då och ingen annan.

ANNONS

Kvinnor för fred är en organisation som staten krävt tillbaka utbetalat stöd från. Orsaken är att Kvinnor för fred inte uppfyller demokrativillkoret för bidrag. Dessutom har två ledande medlemmar uttalat stöd för den ryska invasionen av Ukraina. Det är minst sagt anmärkningsvärt att en organisation som inte lever upp till demokratikraven för bidrag klagar på den demokratiska processen som resulterat i DCA-avtalet. Det är minst sagt anmärkningsvärt att en organisation som säger sig arbeta för fred stödjer ett krig. Pengar som getts till så kallade fredsorganisation kan bättre användas för vård och skola!

Krister Edvardson

ANNONS