Avskaffa bilspärrarna längs cykelvägarna

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Trafik. Läser i tidningen den 22 nov att politikern Klinker tycker att bilspärrarna på cykelvägen mellan Skottorp och Laholm måste prioriteras. Vi hävdar i stället att de borde tas bort, och ersättas av tydligt vitmålade ”lämna företräde”-markeringar på vägen för bilar, gärna med en liten upphöjning i asfalten. Detsamma gäller den nya cykelvägen, Inre kustvägen mellan Skummeslöv och Båstad nya station.

Som cyklist är det oerhört irriterande att behöva stanna vid varje spärr. Man ser tydligt att de flesta cyklister passerar bredvid spärrarna, inte igenom.

Visa i stället att ni faktiskt prioriterar cyklister - och att bilarna ska lämna företräde för dem. Att ha med cykelkärra är krångligt. På cykelvägen mellan Skummeslöv och Båstad station finns det inte tillräckligt med plats bredvid spärrarna, man tvingas ibland ut i diket med hela ekipaget för att kunna passera.

ANNONS

Cykelvägarna är dessutom perfekta för rullskidåkning, men spärrarna är ett stort och irriterande hinder på vägen.

Vi har bott i Göteborgsområdet i 15 år och vi reagerade starkt på dessa spärrar längs cykelvägarna när vi flyttade hit. Vi är vana cyklister, och skulle säga att sådana hinder knappt existerar längs cykelvägarna i Göteborgsområdet, där ska bilar för det mesta lämna företräde för cyklister.

Moped-åkning kommer man inte kunna hindra ändå, hävdar vi, då väljer de andra vägar, utan spärrar.

Helena och Johan Ederönn

ANNONS