Nybyggda områden längs med Nissan anpassades för det framtida klimatet när de byggdes, skriver Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
Nybyggda områden längs med Nissan anpassades för det framtida klimatet när de byggdes, skriver Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Bild: Jari Välitalo

Åtgärder för en säker och motståndskraftig kommun finns i plan

De nybyggda områdena längs med Nissan anpassades för det framtida klimatet när de byggdes.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Svar till ”Orolig” 17/8.

Vi har förståelse för att ”Orolig” är orolig. Klimatförändringarna förväntas innebära högre årsmedeltemperatur, ökande nederbörd och höjda havsnivåer. Detta är en utmaning i samhällsplaneringen.

I vår översiktsplan för Halmstads kommun, Framtidsplan 2050, har vi strategier för att anpassa ny byggnation till ett förändrat klimat. Vi har också tagit fram en plan för klimatanpassning. I denna finns åtgärder för att få en säker och motståndskraftig kommun, exempelvis genom att bygga översvämningsskydd för samhällsviktiga funktioner i Halmstads centrum. Vi arbetar med utformningen av de första skydden nu i höst. Du kan läsa om planer och strategier på vår webbplats.

ANNONS

De nybyggda områdena längs med Nissan anpassades för det framtida klimatet när de byggdes och så skulle vi även ha gjort med hotellet på Österskans.

Vi hoppas att vi minskat din oro.

Anna Fallkvist (M)

ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

ANNONS