Kanske finns det andra områden som med fördel kan undersökas: längs motorvägar, i industriområden eller ute till havs, där vinden redan blåser obehindrat?, menar skribenten i en replik om vindkraft.
Kanske finns det andra områden som med fördel kan undersökas: längs motorvägar, i industriområden eller ute till havs, där vinden redan blåser obehindrat?, menar skribenten i en replik om vindkraft.

Är priset helt enkelt för högt för dessa vindkraftverk?

Kanske finns det andra områden som med fördel kan undersökas: längs motorvägar, i industriområden eller ute till havs, där vinden redan blåser obehindrat?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS

Replik. Apropå ledaren ”Inte klimatsmart att låta vinden passera Hylte”, 7/6.

Ingen förnuftig människa kan tvivla på allvaret i klimatförändringarna eller hur farligt det är för vår säkerhet att vara beroende av till exempel rysk eller saudiarabisk olja eller gas.

Vind- och solenergi är självklara lösningar på denna utmaning, och därför föreslår Hallandspostens Mattias Karlsson (HP 7/6) att sätta turbo på utbyggnaden av vindkraften i Halland.

Men var ska vindkraftverken ligga?

Moderna vindkraftverk är 250–300 meter höga (Eiffeltornet är 300 meter), så byggandet av ett vindkraftverk är ett stort ingrepp i närområdet.

Konkret finns det förslag på flera projekt i Hallands skogar, det vill säga mitt i naturen. Det kommer att innebära omfattande vägbyggen, dränering av våtmarker och gjutning av de gigantiska fundament som stora turbiner kommer att behöva.

ANNONS

Är det miljövänligt eller är priset helt enkelt för högt?

Kanske finns det andra områden som med fördel kan undersökas: längs motorvägar, i industriområden eller ute till havs, där vinden redan blåser obehindrat? Kort sagt, där effekten är högst och skadan minst.

Solenergi är en skonsam energiform som allt fler människor på landsbygden skaffar sig. Men gigantiska vindkraftverk mitt i naturen kan ingen rimlig person önska sig.

Claus Tingström

Svar direkt:

Utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion som sol och vind sker snabbt nu i Sverige. Var denna produktion ska lokaliseras är givetvis en viktig fråga att hantera. Samtidigt tror jag också på en större acceptans för de sol- och vindparker som växer upp. I alla fall mot bakgrund av de globala utmaningar som väntar om inte klimatomställningen tuffar på. Vad som är vackert ligger också i betraktarens ögon, och med tiden tror jag att vindkraftverken kommer att bli ett allt vanligare inslag i vår kulturmiljö.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS