“Det är oerhört värdefullt för en stad, med ambitionen att växa, med ett så centralt beläget skogsområde”, anser insändarskribenterna angående Eketångaskogen.
“Det är oerhört värdefullt för en stad, med ambitionen att växa, med ett så centralt beläget skogsområde”, anser insändarskribenterna angående Eketångaskogen. Bild: Jari Välitalo

Är detta en utveckling vi vill ha i Halmstad?

Hur många av fullmäktiges ledamöter har överhuvudtaget vandrat i Eketångaskogen för att bilda sig en uppfattning om vad man är i färd med att besluta?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Vems framtid planerar kommunen för? Vi hoppas att det är våra ungdomars framtid det handlar om. Ungdomar som i dag har ett stort engagemang i och synpunkter på klimat- och miljöfrågor. Tror ni, som ställer er bakom översiktsplan 2050, på fullt allvar att det är ett nytt Gamletull de önskar sig i Eketångaskogen, med täthet och höghushöjder som rejält överstiger de höjder man har på Gamletull?

Enligt det reviderade förslaget i ÖP 2050 planerar nu kommunen att exploatera 3,5 hektar av Eketångaskogen för att möjliggöra uppförandet av 1 000 bostäder.

Hur många av fullmäktiges ledamöter har överhuvudtaget vandrat i Eketångaskogen för att bilda sig en uppfattning om vad man är i färd med att besluta? Har ni, för att kunna fatta ert beslut om ÖP 2050, krävt en redovisning av tjänstemännen för hur denna exploatering kommer att se ut och vilken vision som ligger bakom tjänstemännens förslag till utveckling av Halmstad?

ANNONS

Vi har skissat ett exempel för att själva få en någorlunda realistisk uppfattning om, hur den tänkta exploateringen av Eketångaskogen kan komma att se ut. Räkneexemplet fick utgå från att området utgjordes av helt avskogad plan mark. Sådan är inte verkligheten!

Vi har utgått från den fördelning av bostäder man tänkt sig: 25 procent hyresrätter, resten radhus och villor. Då innebär det att man behöver pressa in åtta flerfamiljshus med runt 11 våningar, cirka 600 radhus med en till två våningar och ett 40-tal villor med en till två våningar. Men med de modifieringar som verkligheten kräver, kommer de åtta höghusen snarare bli 12-14 våningar höga och i övrigt sannolikt ytterligare förtätning.

Är detta en utveckling, vi vill ha i Halmstad? Man brukar prata om platsens själ, det unika. Det unika med Halmstad är att det är en känd sommarstad med attraktiv kust, fina sandstränder och många golfbanor. Tylösand har dragningskraft och kommer du från centrum byggs din förväntan upp, när du passerar det vackra friluftsområdet, Eketångaskogen, och den grönska som följer.

Det är oerhört värdefullt för en stad, med ambitionen att växa, med ett så centralt beläget skogsområde. Inte vill du mötas av åtta höghus och centrumliknande bebyggelse! Låt inte det unika med Halmstad försvinna.

ANNONS

Stoppa upp ett tag: Nu håller ni på att förstöra och förgöra! Gör om och gör rätt och lyssna på alla dessa engagerade människor. Glöm inte att vi lever i en demokrati!

Lena och Hampus Ekman

ANNONS