Allt fler arters överlevnad hotas

Lodjur, tumlare, ål, vitryggig hackspett och en tredjedel av våra vilda bin – listan över hotade arter är lång!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Regeringen har skurit ner på miljöbudgeten och vi ser sänkta ambitioner i arbetet med klimat och biologisk mångfald i Sverige.

Samtidigt hotas allt fler arters överlevnad och vi försvagar och förstör våra ekosystem. Lodjur, tumlare, ål, vitryggig hackspett och en tredjedel av våra vilda bin – listan över hotade arter är lång! I Sverige klassas fler än 2000 arter som hotade och många fler riskerar att bli det. Det är ingen överdrift att säga att naturkrisen är en av vår tids stora ödesfrågor.

Vårt uppdrag att skydda arter och deras livsmiljöer är viktigare nu än någonsin. Tiden börjar rinna ut, men vi kan fortfarande vända utvecklingen. Därför är ditt stöd till miljöarbetet så viktigt just nu.

ANNONS

Genom att skydda mer natur, återställa ekosystemen och ställa om till ett mer hållbart nyttjande kan vi minska sårbarheten och öka naturens återhämtningsförmåga.

Ditt engagemang och stöd är avgörande. Tillsammans kämpar vi för att skydda och vårda naturen som är så värdefull för oss och kommande generationer.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen

ANNONS