Natos högkvarter i Bryssel. Samarbete med och medlemskap i Nato diskuteras i insändaren.
Natos högkvarter i Bryssel. Samarbete med och medlemskap i Nato diskuteras i insändaren. Bild: Francisco Seco

Alla konsekvenser måste belysas

Nuvarande samarbete med Nato innebär att Sverige själva kan styra omfattningen av sitt deltagande vid Nato-aktioner, men vid ett medlemskap uppstår helt andra förpliktelser.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Under många år har det från och till diskuterats om svenskt medlemskap i Nato i huvudsak beroende på Rysslands agerande. Andelen förespråkare för ansökan om Nato-option och medlemskap har ökat vilket motiveras med att det skulle bidra till Sveriges säkerhet. En tes är att en svensk/finsk Nato-option för att snabbt kunna bli medlemmar och därmed kunna placera Nato-styrkor i närheten av ryska gränsen skulle ha en avskräckande effekt på Ryssland.

Då måste man ställa sig frågan vilka militära styrkor som avses. Nuvarande samarbetet med Nato innebär att Sverige själva kan styra omfattningen av sitt deltagande vid Nato-aktioner, men vid ett medlemskap uppstår helt andra förpliktelser.

ANNONS

Om Nato anser sig behöva placera militära styrkor vid ryska gränsen eller agera offensivt vid hot mot exempelvis de baltiska länderna, numera anslutna till Nato, finns det inget som säger att man inte skulle avropa resurser från Sverige. Som ett närliggande fullvärdigt medlemsland lär det inte vara läge att neka. Kan således innebära att svenska soldater står öga mot öga eller kommer i direkt konfrontation med Ryssland dessutom långt utanför vår egen gräns. Förhoppning om ökad säkerhet kan i så fall få rakt motsatt effekt.

Oavsett sannolikheten för det ena eller det andra, eller åsikter för eller emot medlemskap i Nato måste alla tänkbara konsekvenser av ett medlemskap belysas inte enbart det man hävdar är bra för Sverige.

Realist

ANNONS