Vi måste få ett starkt stöd och ett växande engagemang för åldrandes särskilda problematik och behov, menar skribenten.
Vi måste få ett starkt stöd och ett växande engagemang för åldrandes särskilda problematik och behov, menar skribenten. Bild: TT/arkiv

Äldres egna upplevelser av ensamhet och otrygghet förbigås i en byråkratisk djungel

Att sakna eget inflytande över sitt boende och omvårdnadssituation de sista åren i livet är inte värdigt vårt samhälle år 2023.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Sätt fokus mot de äldres egna upplevda behov. Det känns som det börjar blåsa kallt på riktigt, då äldres egna upplevelser av ensamhet och otrygghet förbigås i en byråkratisk djungel. Det som händer bör bli en varningsflagga för alla andra kommuner kring hur tolkning av lagtext kan missgynna den enskilde äldre och sätta rent av omänskliga begränsningar för hur ett mänskligt liv avslutas.

En människas åldrande är komplext med medmänskliga behov av gemenskap och övrigt som får tillföras genom hjälp och stöd från olika medverkande. Vi måste få ett starkt stöd och ett växande engagemang för åldrandes särskilda problematik och behov. Livet under åldrandet bör fyllas med innehåll, medmänsklighet och omtanke. Social isolering är ett tydligt hot mot allas livskvalitet.

ANNONS

Trygghet utgår från delaktighet och eget inflytande vid planering och genomförande i samband med vård och när omvårdnadsbehoven ökar. Pandemin gav ju tydliga signaler och bekräftelse på hur ensamhet påverkar vårt åldrande. Att sakna eget inflytande över sitt boende och omvårdnadssituation de sista åren i livet är inte värdigt vårt samhälle år 2023.

Ingeborg Oléni

tidigare specialistsjuksköterska, engagerad för ett värdigt liv livet ut

ANNONS