IVO:s granskning av den kommunala verksamheten för något år sedan bekräftar det upplevda innehållet i boken ”Jag vill bli behandlad som människa”, menar skribenterna.
IVO:s granskning av den kommunala verksamheten för något år sedan bekräftar det upplevda innehållet i boken ”Jag vill bli behandlad som människa”, menar skribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Äldres egna upplevda behov måste få större fokus

IVO:s granskning av den kommunala verksamheten för något år sedan bekräftar det upplevda innehållet i boken ”Jag vill bli behandlad som människa”.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Sjuksköterska berättar om bristerna i äldreomsorgen”, 18/6.

Först stort tack till Laila Berger för en innehållsrik och lättläst bok, med titeln ”Jag vill bli behandlad som människa” där hon samlat sin mammas erfarenheter av ett äldre liv inom sjukvården/äldrevården i Halmstad Sverige. Innehållet i boken berör oss alla på olika sätt!

Genom några intresserade personers initiativ har boken fått spridning inom Halmstads kommun. Noteras bör att samtliga ledamöter/förvaltning inom hemvårdsnämnden har fått boken.

Vi måste inom det kommunala åtagandet bli mycket bättre på att sätta fokus på de äldres egna upplevda behov. IVO:s granskning av den kommunala verksamheten för något år sedan bekräftar det upplevda innehållet i boken ”Jag vill bli behandlad som människa”. Vi måste få ordning och reda på våra äldreboenden med fungerande planering där all personal är grundade i sina arbetsuppgifter med fokus på de äldre. Vi värnar trivsel och tydlighet och tillvaratagande av olika personalkompetenser, tankar som också beskrivs i boken.

ANNONS

Bilden av hanteringen av äldreomsorgen är komplex. Personalbrist, avsaknad av språk och omvårdnadskunskaper skakar delar av äldres vård och omsorg. Den stora ökningen av antalet äldre äldre ställer stora krav på kommunernas möjlighet att erbjuda boenden som motsvarar behovet. Det är med stor oro vi konstaterar att inom Halmstads kommun har vi betydligt fler än 100 personer som i juni 2024 står i kö för en plats på särskilt boende.

Vi bör snarast få i gång byggnation av boende i Getinge. Intresset från Ansvar för Halmstad, vill vi beteckna som obefintligt, tyvärr! Ett särskilt boende som skulle kunna erbjuda just en god och nära vård och omsorg för äldre sjuka och ensamma boende i området.

Hjärta för Halmstad

Ann-Charlott Mankell, gruppledare

Ann-Kristine Nilsson, ledamot hemvårdsnämnden

Ingeborg Oléni, ledamot socialnämnden

ANNONS